Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Mediawet 2008

Geldend op 09-08-2010


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 4.2

  • 1. Onze Minister kan een organisatie erkennen die voorziet in regelingen omtrent classificatie en het verspreiden van aanbod als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, en het toezicht daarop.

  • 2. De regelingen hebben in ieder geval betrekking op:

   • a. criteria voor de classificatie van aanbod, waaronder in ieder geval de mate waarin:

    • 1°. angst wordt opgewekt;

    • 2°. brutaliserend geweld wordt vertoond of gerechtvaardigd;

    • 3°. het gebruik van drugs aantrekkelijk wordt voorgesteld of vergoelijkt;

    • 4°. sprake is van pornografie; en

    • 5°. op andere gronden volgens algemeen geldende opvattingen producten niet geschikt zijn voor vertoning aan bepaalde categorieën personen jonger dan zestien jaar;

   • b. de tijdstippen van verspreiding van het hiervoor bedoelde aanbod; en

   • c. de wijze waarop de verspreiding van dit aanbod wordt voorafgegaan door of is voorzien van symbolen of waarschuwingen.