Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Mediawet 2008

Geldend op 09-08-2010


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 2.147

  • 1. De NPO dient jaarlijks vóór 15 september een begroting voor de landelijke publieke mediadienst in bij Onze Minister en het Commissariaat.

  • 2. De begroting bevat in elk geval:

   • a. een beschrijving van de wijze waarop door de NPO en de landelijke publieke media-instellingen invulling wordt gegeven aan het voorgenomen media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen, met in achtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet;

   • b. een overzicht van aard en aantal van de aanbodkanalen;

   • c. de financiële middelen die voor het volgende kalenderjaar nodig zijn om de voornemens met betrekking tot de landelijke publieke mediadienst te verwezenlijken en een raming voor de daarop volgende vier jaar;

   • d. een toelichting op de onderscheiden onderdelen en begrotingsposten; en

   • e. een beschrijving van de samenwerking met de Wereldomroep, de regionale en lokale publieke media-instellingen en anderen.

  • 3. De financiële middelen worden als volgt onderverdeeld:

   • a. de financiële middelen voor de verzorging van het media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen;

   • b. de financiële middelen voor programma-aanbod, bedoeld in de artikelen 2.115 tot en met 2.123;

   • c. de eigen inkomsten van de omroepverenigingen, de educatieve media-instelling, de NOS en de NPS, die gebruikt moeten worden voor de verzorging van het media-aanbod;

   • d. de financiële middelen voor het verspreiden van het media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen; en

   • e. de financiële middelen voor de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de NPO.