Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2008, nr. Z/F-2897495, houdende vaststelling van de standaardpremie 2009 (Regeling vaststelling standaardpremie 2009)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op € 1 209.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink