Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling Plan van Scholen 2009–2010–2011[Regeling vervallen per 01-08-2015.]

Geldend van 01-02-2009 t/m 31-07-2015

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel III, eerste lid, van de wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296);

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2008 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2015]

vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2009–2010–2011;

te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd en de motivering daarvan, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage [Vervallen per 01-08-2015]

Plan van Scholen 2009–2010–2011

Volg nr.

Onderwijssoort

Onderdeel van school/ Scholengem.(*)

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtingsnorm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Mavo

Mavo/Atheneum

Hardegaryp

Stichting Tjalling Koopmans College

RK

195

Geen huisvesting beschikbaar

02

Havo

Havo/Atheneum

Kapelle

Stichting Isaac Beeckman Academie

AB

270

2009

 

03

Atheneum

Mavo/Atheneum

Hardegaryp

Stichting Tjalling Koopmans College

RK

255

Geen huisvesting beschikbaar

04

Atheneum

Havo/Atheneum

Kapelle

Stichting Isaac Beeckman Academie

AB

255

2009

 

05

Transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo/pro

Gouda

Stichting voor Prot.Chr.VO in Gouda e.o.

PC

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

06

Transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Zevenaar

Stichting Quadraam

PC/RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

07

Installatie-techniek

Atheneum/havo/mavo/vbo/lwoo

Den Bosch

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

AB/RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

08

Installatie-techniek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Eibergen

Stichting Het Assink Lyceum

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

09

Installatie-techniek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo/pro

Helmond

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

10

Installatie-techniek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo/pro

Deurne

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

11

Installatie-techniek

Atheneum/havo/mavovbo/lwoo

Wolvega

St. SVO Wolvega/Steenwijk

AB/RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

12

Installatie-techniek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Weert

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

13

Installatie-techniek

Havo/mavo/vbo/pro/lwoo

Weert

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

14

Handel en Verkoop

Ath/havo/mavo/vbo/lwoo/pro

Middelharnis

Vereniging Stichting en Instandhouding Christelijk VO

PC

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

15

Consumptief

mavo/vbo/lwoo

Den Bosch

RK Stichting Hervion College

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

16

Consumptief

mavo/vbo/lwoo

Geldermalsen

Stichting de Lingeborgh

OPB

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

17

Consumptief

mavo/vbo/lwoo

Tiel

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel

OPB

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

* Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling.