Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling sterktes in innovatie[Regeling vervallen per 20-08-2014.]

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2008, nr. WJZ/8187136, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten op het terrein van sterktes in innovatie (Subsidieregeling sterktes in innovatie)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 1a. Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.1. (definities) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.2. (TKI-toeslag) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.3. (grondslag programmatoeslag) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.4. (opgave gerealiseerde private bijdragen) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.5. (toewijzingsgronden TKI-toeslag) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.6. (aanwenden TKI-toeslag) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.7. (financieringsverhouding) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.8. (duur aanwending TKI-toeslag) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.9. (administratie) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.10. (rapportage en transparantie) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.11. (formulieren) [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 1a.12. (vervaltermijn) [Vervallen per 01-10-2017]

Hoofdstuk 1b. TKI MKB-versterking [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.3 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. Netwerkactiviteiten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.6 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Ondersteuning door innovatiemakelaars [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.10 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1b.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 1c. MKB innovatiestimulering topsectoren [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.3 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. MIT-haalbaarheidsstudies [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.7 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. MIT-kennisvouchers [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.8 [Vervallen per 13-03-2014]

§ 3.1. Verstrekking van een MIT-kennisvoucher aan MKB-ondernemers [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.13 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3.2. Verstrekking van subsidie aan kennisinstellingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.16 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. Hooggekwalificeerd personeel [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.17 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.18 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.19 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.20 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 5. MIT-R&D-samenwerkingsprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.22 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.23 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.24 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.25 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.25a [Vervallen per 20-08-2014]

§ 6. MIT- innovatieprestatiecontracten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.26 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 7. Slotbepalingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.27 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.28 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1c.29 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 2. Internationaal innoveren [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 3. IOP’s [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 4. Life Sciences & Health [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen Life Sciences & Health [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. Subsidie aan ETB-samenwerkingsverbanden [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.10 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Subsidie aan internationale MKB-samenwerkingsverbanden [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.16 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.17 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.18 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.19 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. Subsidie aan EuroNanoMed-samenwerkingsverbanden [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.20 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.22 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.23 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.24 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.25 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.26 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.27 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4.28 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 5. Food & Nutrition Delta [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen Food & Nutrition Delta [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. FND-haalbaarheidsprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.8 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. FND-innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.16 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.17 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.18 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. FND-MKB-innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.19 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.20 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.22 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.23 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.24 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 5.25 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 6. HTAS-innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen HTAS-innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. HTAS-doorbraakprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.8 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. HTAS-internationale innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.16 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.17 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. HTAS-projecten elektrische voertuigtechnologie [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.18 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.19 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.20 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.22 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.23 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.24 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.25 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.26 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 6.27 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 7. InnoWATOR [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen InnoWATOR [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. InnoWATOR-projecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.10 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Internationale innoWATOR-projecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.11a [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.16 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.17 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.18 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.19 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. InnoWATOR-garantiefaciliteit [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.20 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.22 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.23 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.24 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.25 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.26 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.27 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 7.28 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 8. Maritiem [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. Maritieme MKB-projecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.7a [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Maritieme innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8.16 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 9. Point-One [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen Point-One [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. Point-One haalbaarheidsprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1a [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1b [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1c [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1d [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1e [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.1f [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2a. Point-One MKB-innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.2a [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.7 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Point-One R&D-projecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.8a [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.14 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.16 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. Internationale Point-One R&D-projecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.17 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.17a [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.18 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.19 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.20 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.22 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.23 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.24 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 5. University-Industry Interaction [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.25 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.26 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.27 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.28 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.29 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.30 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.31 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.32 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 9.33 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 10. Polymeren [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen polymeren [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. Polymeren haalbaarheidsprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.7 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Polymeren MKB-innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.14 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 4. Polymeren innovatieprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.15 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.16 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.17 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.18 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.19 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.20 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10.21 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 10a. HighTech Topprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Begripsbepalingen HighTech Topprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.1 [Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. HighTech Topprojecten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10a.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 10b. Kenniswerkers [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.10 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.11 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.12 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10b.13 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 10c. Civiele vliegtuigontwikkeling [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10c.8 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 10d. Technologische topinstituten [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.1 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.5 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 10d.8 [Vervallen per 20-08-2014]