Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2009[Regeling vervallen per 11-09-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 december 2008, nr. WJZ/83062, tot vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie 2009 ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-09-2010]

De opslag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kinderopvang wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 0,34%.

Artikel 3 [Vervallen per 11-09-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4 [Vervallen per 11-09-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma