Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet wegvervoer goederen

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 6 Wijziging van andere wetten


Informatie geldend op 26-01-2012


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-2009

 

Nieuwe regeling

30-10-2008

Stb. 2008, 492

30896

06-04-2009

Stb. 2009, 193