Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet wegvervoer goederen

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.4


Informatie geldend op 26-01-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 01-04-2015)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-2009

 

Nieuwe regeling

30-10-2008

Stb. 2008, 492

30896

06-04-2009

Stb. 2009, 193