Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling treedt in werking per 01-10-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2010]

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.1


Informatie geldend op 24-12-2009


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

 

Nieuwe regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231