Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring activiteiten Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 november 2008, nr. DAO-699/08, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]