Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2010

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2008, nr. PO&K/O&O/69958 houdende regels inzake de besteding van de specifieke uitkering op grond van artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 (Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB)

Artikel 1. Uitleg besteding specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2011]

De specifieke uitkering als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 dient te worden besteed aan voorschoolse educatie en/of aan schakelklassen om onderwijsachterstanden te bestrijden.

Hieronder vallen naast personele en materiële uitgaven voor de primaire activiteiten ook uitgaven voor activiteiten die gericht zijn op:

  • a. de aantoonbare verhoging van het bereik van het aantal kinderen dat voorschoolse educatie nodig heeft;

  • b. de aantoonbare verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma