Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging [...] en vervallen BTW-vrijstelling voor zorgprestaties)[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 12-11-2008 t/m 31-12-2015

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging tarieven medisch deskundigen en vervallen BTW-vrijstelling voor zorgprestaties)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 134, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2016]

De kosten van het tweede onderzoek bedragen € 461,42 voor de zaken waarin door het CBR vóór de inwerkingtreding van deze regeling door het CBR een beslissing is genomen als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings