Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009[Regeling vervallen per 26-11-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 25-11-2009

Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 26-11-2009]

De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2009 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 26-11-2009]

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 26-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 14 oktober 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Bijlage 1:. Lastenplafonds sectorfondsen 2009 [Vervallen per 26-11-2009]

Sectoren

Lastenplafonds (in %)

1

Agrarisch bedrijf

3,75

2

Tabakverwerkende industrie

3,75

3

Bouwbedrijf

3,75

4

Baggerbedrijf

3,75

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

3,75

6

Timmerindustrie

3,75

7

Meubel- en orgelbouw industrie

3,75

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding

3,75

9

Grafische industrie

3,75

10

Metaalindustrie

3,75

11

Electrotechnische industrie

3,75

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

3,75

13

Bakkerijen

3,75

14

Suikerverwerkende industrie

3,75

15

Slagersbedrijven

3,75

16

Slagers overig

3,75

17

Detailhandel en ambachten

3,75

18

Reiniging

3,75

19

Grootwinkelbedrijf

3,75

20

Havenbedrijven

3,75

21

Havenclassificeerders

3,75

22

Binnenscheepvaart

3,75

23

Visserij

4,50

24

Koopvaardij

3,75

25

Vervoer KLM

3,75

26

Vervoer NS

3,75

27

Vervoer posterijen

3,75

28

Taxivervoer

3,75

29

Openbaar vervoer

3,75

30

Besloten busvervoer

4,50

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

4,50

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

3,75

33

Horeca algemeen

4,50

34

Horeca catering

3,75

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

3,75

38

Banken

3,75

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

3,75

40

Uitgeverij

3,75

41

Groothandel I

3,75

42

Groothandel II

3,75

43

Zakelijke dienstverlening I

3,75

44

Zakelijke dienstverlening II

3,75

45

Zakelijke dienstverlening III

3,75

46

Zuivelindustrie

3,75

47

Textielindustrie

3,75

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

3,75

49

Chemische industrie

3,75

50

Voedingsindustrie

3,75

51

Algemene industrie

3,75

52

Uitzendbedrijven

5,00

53

Bewakingsondernemingen

3,75

54

Culturele instellingen

4,50

55

Overige takken van bedrijf en beroep

3,75

56

Schildersbedrijf

5,00

57

Stukadoorsbedrijf

3,75

58

Dakdekkersbedrijf

4,50

59

Mortelbedrijf

3,75

60

Steenhouwersbedrijf

3,75

61 t/m 67

Overheid

4,50

68

Railbouw

3,75

69

Telecommunicatie

3,75