Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Directie Strategie, Kennis en Innovatie Verkeer en Waterstaat[Regeling vervallen per 21-08-2010.]

Geldend van 09-10-2008 t/m 20-08-2010

Besluit tot instelling van de Directie Strategie, Kennis en Innovatie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Instellingsbesluit Directie Strategie, Kennis en Innovatie Verkeer en Waterstaat)

Artikel 1 [Vervallen per 21-08-2010]

Er is een Directie Strategie, Kennis en Innovatie.

Artikel 2 [Vervallen per 21-08-2010]

De Directie Strategie, Kennis en Innovatie heeft de volgende taken:

  • a. in verbondenheid richting geven aan het strategie-, kennis-, en innovatiebeleid van Verkeer en Waterstaat;

  • b. vanuit Verkeer en Waterstaat optiek mede vormgeven aan het rijksbrede strategie-, kennis-, en innovatiebeleid in de fysieke hoek;

  • c. bevorderen van maatschappelijk relevant, kennisgedreven en innovatiegericht werken in de kenniswereld en het bedrijfsleven op het gebied van mobiliteit en water.

Artikel 3 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Artikel 4 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directie Strategie, Kennis en Innovatie Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings