Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg

Geldend van 19-09-2008 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 augustus 2008, nr. CZ/TSZ-2873530, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 11 juni 2008 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2007/2008, 29 248, nr. 48);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg zoals instellingen voor medisch specialistische zorg die bieden.

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, met ingang van 1 januari 2009 beleidsregels vast.

Artikel 2

De beleidsregels houden in dat met betrekking tot het in rekening brengen van de volgende zorg sprake is van een tarief waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is:

  • a. zorg gerelateerd aan diagnosecodes, zoals opgenomen in de bijlage bij deze aanwijzing, voor zover daarvoor prestatiebeschrijvingen zijn vastgesteld;

  • b. zorg geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg dan wel medisch specialisten voor zover die niet als onderdeel van een diagnose behandelingscombinatie in rekening wordt gebracht:

    • 1. eerstelijnspsychologische zorg niet verricht door huisartsen;

    • 2. paramedische zorg zoals fysiotherapeuten die bieden;

    • 3. paramedische zorg zoals oefentherapeuten die bieden;

    • 4. dieetadvisering zoals diëtisten die bieden.

Artikel 3

Artikel 4

De zorgautoriteit evalueert op basis van objectieve evaluatiecriteria de ontwikkeling in het segment met zorg waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is, en brengt mij hier een signalement over uit.

Artikel 5

De zorgautoriteit onderzoekt op basis van uitbreidingscriteria jaarlijks de wenselijkheid om het segment met zorg waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is, verder uit te breiden met inachtneming van het signalement zoals genoemd onder artikel 4.

Artikel 6

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

Overzicht van diagnoses

Vergelijkbare zorg

Omschrijving

Diagnosecode

Heelkunde

 

Hernia cicatricalis

124

Hernia femoralis/inguinalis (conservatieve deel)

121

Knie (incl meniscusletsel)

252

Varices (conservatieve deel)

423

Liesbreuk (conservatieve deel)

121

   

Orthopedie

 

Losl/inf/malpos proth gr 17

1703

Losl/inf/malpos proth knie

1803

Kanaalstenose

1350

Cervicale stenose met myelopathie

1240

   

Urologie

 

Stress-incontinentie

34

(Bij)niertumor

10

   

Gynaecologie

 

Incontinentie / prolaps (conservatieve deel)

725

   

Neurochirurgie

 

Verruim uitgebr laminectomie

2515

HNP, chemonuc/perc nuc.tomie mi

2505

Verruim beperkte laminectomie

2510

Cerv ant discectomie+spon.dese

2530

Uitgebreide decompressie

2565

Cerv lat/ant discectomie

2525

Cerv lat/ant discectomie rec

2527

Degenerat afw wk, conserv beh

2501

Cervicale foraminotomie

2535

Beperkte posterieure (cranio)cervicale spondylodese

 

anders 2565

2520

Thoracale discus intervertebralis: ventrale

(re-)discotomie (met of zonder spondylodese) via thoracotomie

2540

Thoracale (re-)discotomie; posterolaterale benadering

2545

   

Interne

 

Maligniteit mamma

811

Ziekte van Crohn

922

Colitis ulcerosa

923

Anaesthesie

 

Mechanisch/discogene lage rugklacht

71

Neurogene lage rugklacht

72

Sympatalgiforme lage rugklacht

73

(Chronisch) degeneratieve lage rugklacht

74

Dermatologie en oogheelkunde

Omschrijving

Diagnosecode

Dermatologie

 

Ulcus cruris

22

Maligne dermatosen

14

   

Oogheelkunde

 

Refractie-anomalie

155

Primair glaucoom

904

Glaucoom risc/ocul.hypertensie

901

Secundair glaucoom

907

Overige glaucoom

909

Maculopathie

705

Geen DRP

751

NPDRP

754

Preprolif. DRP

755

Overige pathologie DRP

759

Ischemische- en aanverwante aandoeningen

Omschrijving

Diagnosecode

Cardiologie

 

Angina pectoris, stabiel

202

Angina pectoris, onstabiel

203

Chronisch hartfalen

302

Atrium fibrileren/flutter

401

Overige supraventriculaire hartstoornissen

402

Geen aanwijzing voor cardiale afwijking

101

Follow up na acuut coronair syndroom

801

Follow up na PTCA en/of CABG en/of ablatie

802

Follow-up na PM implantatie

803

Follow-up na operatie hartklepafwijking

806

Follow-up na operatie congenitale hart(vaat)afwijking

807

   

Neurologie

 

Onbloedige beroerte

1111

Intracerebrale bloeding

1102

TIA (incl amaurosis fugax)

1112

Intracran bloed (sub-/epid.)

1103

Overige cerebrovasc aand

1199

CerebroVasculaireAandoeningen nno

1100

Subarachnoidale bloeding

1101

Resttoestand (verworven hersenletsel)

1121