Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Adviesraad gevaarlijke stoffen[Regeling vervallen per 23-06-2012.]

Geldend van 11-09-2008 t/m 22-06-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 september 2008, nr. BJZ2008083023, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en overige leden van de Adviesraad gevaarlijke stoffen (Vergoedingenregeling Adviesraad gevaarlijke stoffen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-06-2012]

De voorzitter van de Adviesraad gevaarlijke stoffen ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,40.

Artikel 2 [Vervallen per 23-06-2012]

De plaatsvervangend voorzitter van de Adviesraad gevaarlijke stoffen ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de plaatsvervangend voorzitter wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,30.

Artikel 3 [Vervallen per 23-06-2012]

De overige leden van de Adviesraad gevaarlijke stoffen ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,20.

Artikel 4 [Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Adviesraad gevaarlijke stoffen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer