Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PA fonds zetmeelaardappelen 2008[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot instelling van het fonds zetmeelaardappelen (Verordening PA fonds zetmeelaardappelen 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw:

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds zetmeelaardappelen dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap, op voorstel van de Commissie Teeltaangelegenheden, subsidies en bijdragen verlenen in het belang van de zetmeelaardappelsector.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds zetmeelaardappelen 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris