Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 mei 2008 tot vaststelling van het model van het formulier ten behoeve van de aanvraag tot erkenning van het fokprogramma uit hoofde van Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008 (Besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Als model van het aanvraagformulier, als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008, geldt het model zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008.

Zoetermeer, 14 mei 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008 [Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 243643.png
Bijlage 243644.png
Bijlage 243645.png