Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 16 juli 2008, nr. 5553583/08/6, tot aanwijzing van Slachtofferhulp Nederland als bevoegde rechtspersoon tot verlening van slachtofferhulp (Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel I

Slachtofferhulp Nederland aan te wijzen als de rechtspersoon die is belast met de taken, bedoeld in artikel 6.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juli 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin