Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling gewijzigd formulier voor de aanvraag om bouwvergunning[Regeling vervallen per 01-07-2009.]

Geldend van 01-08-2008 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 4 juli 2008, nr. BJZ2008067329, tot vaststelling van het gewijzigde formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2009]

Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning wordt gedaan op het als bijlage bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2008

De

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

,

C.P. Vogelaar

Bijlage [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 243547.png
Bijlage 243548.png
Bijlage 243549.png
Bijlage 243550.png
Bijlage 243551.png
Bijlage 243552.png
Bijlage 243553.png
Bijlage 243554.png
Bijlage 243555.png
Bijlage 243556.png
Bijlage 243557.png
Bijlage 243559.png
Bijlage 243560.png
Bijlage 243561.png
Bijlage 243562.png