Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis 2008/I[Regeling vervallen per 13-11-2008.]

Geldend van 16-07-2008 t/m 12-11-2008

Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis 2008/I

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2008, nr. PG/ZP-2853078, tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis in verband met de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus);

Gelet op artikel 65, eerste en derde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 13-11-2008]

In verband met de bestrijding van de larven van Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), wordt vrijstelling verleend van:

– het verbod, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van het biocide Vectobac AS 12, op basis van de werkzame stof Bacillus thuriengiensis israeliensis ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus).

Artikel 2 [Vervallen per 13-11-2008]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3 [Vervallen per 13-11-2008]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4 [Vervallen per 13-11-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis 2008/I.

Artikel 5 [Vervallen per 13-11-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage [Vervallen per 13-11-2008]

Bijlage bij het besluit van 10 juli 2008 houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de verboden van artikel 19 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten aanzien van biociden op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis

Biociden: [Vervallen per 13-11-2008]

Ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) in Dracaena sanderiana op water en gel:

– gebruik van het biocide VectoBac 12 AS met de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis.

Wettelijk gebruiksvoorschrift: [Vervallen per 13-11-2008]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana op water en gel (Lucky Bamboo).

Voorschriften voor gebruik: [Vervallen per 13-11-2008]

  • Het middel dient toegevoegd te worden aan het water waarin de Dracaena sanderiana stammen staan of komen te staan.

  • De eerste toepassing dient plaats te vinden als het plantmateriaal op het bedrijf komt.

  • De tweede toepassing dient binnen 48 uur na de eerste toepassing plaats te vinden.

  • Als het plantmateriaal langer dan 1 week op het bedrijf staat, dient kort voor afleveren een derde behandeling plaats te vinden.

Dosering: 1 ml middel per 1, 5 liter (proces)water.

Vectobac AS 12 [Vervallen per 13-11-2008]

Gevaarssymbool: Xn Schadelijk

Gevaarszinnen: R36/38 Irriterend voor de ogen en huid.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken of bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen: S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Samenstelling middel Vectobac AS 12: Gehalte werkzame stof 1200 ITU per mg Bacillus thuringiensis var. israeliensis (1,20% w/w (12 g/l)).