Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij

Geldend van 05-07-2008 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiƫn,

Handelend in overeenstemming met het oordeel van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: De Werkmaatschappij.

  • 3 De baten-lastendienst ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos