Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2008, nr. WJZ 8033628, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, worden aangewezen de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, medewerker handhaving, senior medewerker handhaving, coördinator toezicht grondroerdersregeling, sanctiemedewerker en beleidsmedewerker van de hoofdafdeling Toezicht van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven