Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Vrijstellingsregeling Wft.]

Artikel II

Personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling voldoen aan artikel 11, eerste of tweede lid, kunnen tot 1 oktober 2008 voldoen aan artikel 11, derde lid, onderdeel e.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling bedragen 2008 ex artikelen 2 en 3, Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel IV

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos