Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling huurtoeslaggrenzen 2008/2009[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 mei 2008, nr. DJZ2008044310, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet (Regeling huurtoeslaggrenzen 2008/2009)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 27, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, van de Wet op de huurtoeslag;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

Factor

Eenpersoons-

huishouden

Meerpersoons-

huishouden

Eenpersoons-

ouderen-

huishouden

Meerpersoons-

ouderen-

huishouden

a

0,000000811353

0,000000468962

0,000001377834

0,000000799752

b

0,000891346453

0,001198428415

–0,006924833530

–0,005006518373

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huurtoeslaggrenzen 2008/2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 mei 2008

De

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

,

C.P. Vogelaar