Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wetstechnische informatie voor Artikel 32


Informatie geldend op 08-05-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2009

 

Vervallen

07-02-2008

Stb. 2008, 120

30475

25-06-2009

Stb. 2009, 266

Inwtr. 1

01-07-2008

 

Nieuwe regeling

07-02-2008

Stb. 2008, 120

30475

12-06-2008

Stb. 2008, 232

Opmerkingen

  • 1)

    Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen E tot en met I van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.