Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ter uitvoering van artikel 1 Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix in 2006[Regeling vervallen per 30-12-2008.]

Geldend van 12-04-2008 t/m 29-12-2008

Letterzetter en lariksbastkever, gebaseerd op de praktijkwaarnemingen heeft de Commissie Bosbescherming geconcludeerd dat er geen aanleiding is om het bestuur van het Bosschap te adviseren om lokaal, regionaal of landelijk eisen te stellen in het kader van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen van de letterzetter en lariksbastkever in Picea en Larix in 2008, advies aan het bestuur, het bestuur wordt geadviseerd om in het jaar 2008 geen eisen te stellen aan bosbeheer en bosexploitatie in het kader van de verordeningen die betrekking hebben op de als schadelijk geachte bosinsecten, te weten de lariksbastkever en de letterzetter, voor 2008 wordt het volgende ontheffingsbeleid voorgesteld, Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix in 2006

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix in 2006, d.d. 20 december 2006

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-12-2008]

Er worden geen gemeenten als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix in 2006 aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 30-12-2008]

Het besluit van 20 december 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 30-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.

Driebergen, 20 maart 2008

A. Jorritsma-lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris