Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafonds en aanvraagperiodes EOS: Nieuw Energieonderzoek 2008[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 02-03-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 februari 2008, nr. WJZ 8015284, tot vaststelling van de subsidieplafonds en aanvraagperiodes voor het EOS NEO-programma in 2008 (Regeling vaststelling subsidieplafonds en aanvraagperiodes EOS nieuw energieonderzoek 2008)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit EOS: lange termijn;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode waarin de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: lange termijn met betrekking tot haalbaarheidstudies worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt en die loopt tot 31 oktober 2008, 17.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 500.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: lange termijn met betrekking tot andere neo-projecten dan haalbaarheidstudies, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt en die loopt tot 10 april 2008, 17.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 600.000.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: lange termijn met betrekking tot andere neo-projecten dan haalbaarheidsstudies, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op 1 juni 2008 en die loopt tot 21 augustus 2008, 17.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op € 700.000.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling subsidieplafonds en aanvraagperiodes EOS: Nieuw Energieonderzoek 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven