Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling termijnverlening ex Art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2010.]

Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Regeling termijnverlening ex Art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties

De Minister van Financiƫn,

Gelet op artikel 80, vierde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

Artikel 1

De termijn van twaalf maanden, bedoeld in artikel 80, vierde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt voor de tweede maal verlengd met een half jaar.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos