Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2010.]

Geldend van 13-02-2008 t/m heden

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2008

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2008 vastgesteld op 0,084293%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2008 vastgesteld op 0,360275%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 31 januari 2008

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst