Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoeding voorzitters en leden Nationaal Thematische Netwerken ESF EQUAL

Geldend van 01-02-2008 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2008, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/BR/07/42258, houdende de vergoeding voorzitters en leden Nationaal Thematische Netwerken ESF EQUAL

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Aan de leden en voorzitters van een Nationaal Thematisch Netwerk als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met vijfde lid, van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL wordt voor het bijwonen van een door een Nationaal Thematisch Netwerk georganiseerde bijeenkomst een vergoeding voor reiskosten toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 2

  • 1 Aan de leden en voorzitters van een Nationaal Thematisch Netwerk, bedoeld in artikel 1, wordt voor het bijwonen van een door een Nationaal Thematisch Netwerk georganiseerde bijeenkomst vacatiegeld toegekend op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988. De Nationaal Thematische Netwerken worden aangemerkt als een zware commissie in de zin van dat besluit. Vacatiegeld zal voor maximaal 15 bijeenkomsten per jaar worden toegekend.

  • 2 Twee of meer bijeenkomsten op dezelfde dag gelden als één bijeenkomst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in de plaats van het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2006, Directie AM/ESM/05/95656, dat hiermee wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb