Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling OM-afdoening

Geldend van 01-02-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriƫle regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening (Regeling OM-afdoening)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van verkeershandhaving Justitie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling wapens en munitie.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik.]

Artikel V

Artikel VI

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling OM-afdoening.

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin