Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling tarieven 2008 ex art. 6 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 06-01-2008 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën van 2008 tot vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op:

  • a. € 3.100, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel a van dat lid;

  • b. € 4.100, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel b van dat lid;

  • c. € 5.200, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel c van dat lid;

  • d. € 6.200, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel d van dat lid;

  • e. € 7.200, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel e van dat lid;

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos