Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vacatiegeldenbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog

Geldend van 01-09-2007 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juli 2007, nr. OHW-U-2780032, houdende de toekenning van vacatiegeld aan de voorzitter en leden van de Raad van advies programma erfgoed van de oorlog

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 19 maart 2007 wordt aan de voorzitter van de Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog, een vacatiegeld toegekend van € 175 voor iedere dag, waarop deze één of meer vergaderingen van de Raad heeft bijgewoond.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 19 maart 2007 wordt aan de niet-ambtelijke leden van de Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog, een vacatiegeld toegekend van € 135 voor iedere dag, waarop zij één of meer vergaderingen van de Raad hebben bijgewoond.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vacatiegeldenbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker