Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Geldend op 02-03-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 17

  TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

  • 1. Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

   Tabel 1

   Producten eerste afgifte AOC

   SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

   SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only1

   ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters1

   ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, >19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht1

   Basistarief2

   € 2.8953

   € 3.5244

   € 22.027

   € 22.908

   Plus:

   Pax (A1)

   € 503

   € 503

   € 503

   € 503

   Cargo (A2)

    

   € 378

   € 503

   € 755

   Emergency Medical Service (A3)

    

   € 755

   € 1.510

   € 1.510

   Helicopter Emergency Medical Service (A3)

     

   € 1.602

    

   VFR night per class/type (D2)

    

   € 252

   € 252

    

   IFR per class/type

    

   € 503

   € 503

    

   Bijschrijving:

       

   – Extra class/type5

   € 755

   € 755

   € 3.776

   € 7.552

   – Extra luchtvaartuig registratie van aanvraagde class/type

   € 63

   € 63

   € 126

   € 126

   – Area of operation (per area)6

    

   € 503

   € 503

   € 503

   – Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

    

   € 2.517

   € 2.517

   € 2.517

   Special approval:6

   – Per Low visibility procedure per type per approval:

   ° CAT II (E1)

   ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

   ° Take off below specified minima (E5)

   ° Lower than CAT I

   ° Other than Standard CAT II

   ° Approaches utilising EVS

     

   € 1.068

   € 1.068

   – MNPS (E6) per type

     

   € 1.510

   € 1.510

   – RNP (E10) per type

     

   € 1.510

   € 1.510

   – RNAV7 (E8) per type

     

   € 1.068

   € 1.068

   – ETOPS (E7) per type

     

   € 1.602

   € 1.602

   – RVSM (E9) per type

     

   € 534

   € 534

   – Gevaarlijke stoffen (E11)

     

   € 969

   € 969

   – Helicopter offshore operations (E12)

     

   € 1.602

    

   – Helicopter Hoist operations (E13)

     

   € 1.068

    

   – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

     

   € 1.736

   € 1.736

   Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals):

   – Approval & Acceptance process

    

   € 503

   € 1.007

   € 1.007

   – Electronic Flight Bag per type

     

   € 2.014

   € 2.014

   – Steep approach per type/runway

     

   € 1.510

   € 1.510

   User approval process

     

   € 400

   € 400

   Alternative training and qualification programme

     

   € 4.028

   € 4.028

   – Other self-supporting operational control than home base8

       

   ° binnen Nederland

    

   € 1.007

   € 1.007

   € 1.007

   ° binnen Europa

    

   € 2.014

   € 2.014

   € 2.014

   ° buiten Europa

    

   € 3.021

   € 3.021

   € 3.021

   Ontheffing/afwijking per besluit < 2 maanden9

   € 267

   € 267

   € 267

   € 267

   Ontheffing/afwijking per besluit > 2 maanden9

   € 1.336

   € 1.336

   € 1.336

   € 1336

   Goedkeuring wet lease-out10

     

   € 378

   € 378

   1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

   2 Voor de ‘eerste afgifte AOC’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

   3 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 7.552.

   4 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.182.

   5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

   Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

   6 Met area of operation wordt bedoeld de regio(’s) waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

   7 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

   8 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

   9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

   10 Het tarief is van toepassing op afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B inzake het leasebeleid.

  • 2. Voor de behandeling van een aanvraag wijziging van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

   Tabel 2

   Wijzigingen

   SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

   SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only1

   ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters1

   ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, > 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht1

   Pax (A1)

   € 503

   € 503

   € 503

   € 2.014

   Overgang van AOC AtoA naar een AOC AtoB

   9

      

   Cargo (A2)

    

   € 378

   € 503

   € 755

   Emergency Medical Service (A3)

    

   € 755

   € 1.510

   € 1.510

   Helicopter Emergency Medical Service (A3)

     

   € 1.602

    

   VFR night per class/type (D2)

    

   € 252

   € 252

    

   IFR per class/type

    

   € 503

   € 503

    

   Bijschrijving:

       

   – Extra class/type2

   € 755

   € 755

   € 3.776

   € 7.552

   – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

   € 63

   € 63

   € 126

   € 126

   – Bijschrijving luchtvaartuig:

   registratie per dag, binnen bestaand type2

   € 126

   € 126

   € 378

   € 378

   – extra registratie per dag

   € 63

   € 63

   € 126

   € 126

   Afschrijving class/type3

   € 252

   € 252

   € 534

   € 534

   Afschrijving luchtvaartuig:

   Registratie per dag

   € 126

   € 126

   € 252

   € 252

   Dry lease out per dag

   € 400

   € 400

   € 400

   € 400

   Toeslag dry lease in (goedkeuring)

   € 133

   € 133

   € 133

   € 133

   – Area of operation (per area)4

    

   € 503

   € 503

   € 503

   – Area of operation world wide in 1 aanvraag4

    

   € 2.517

   € 2.517

   € 2.517

   Special approval:4

   – Per Low visibility

   procedure per type per approval:

   ° CAT II (E1)

   ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

   ° Take Off below specified minima (E5)

   ° Lower than CAT I

   ° Other than Standard CAT II

   ° Approaches utilising EVS

     

   € 1.068

   € 1.068

   – MNPS (E6), per type

     

   € 1.510

   € 1.510

   – RNP (E10), per type

     

   € 1.510

   € 1.510

   – RNAV5 (E8), per type

     

   € 1.068

   € 1.068

   – RNP (E10), per type

     

   € 1.510

   € 1.510

   – ETOPS (E7), per type

     

   € 1.602

   € 1.602

   – ETOPS (E7) uitbreiding, per type

     

   € 2.014

   € 2.014

   – RVSM (E9), per type

     

   € 534

   € 534

   – Gevaarlijke stoffen (E11)

     

   € 534

   € 534

   – Helicopter Offshore operations (E12)

     

   € 1.602

    

   – Helicopter Hoist operations (E13)

     

   € 1.068

    

   – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

     

   € 1.736

   € 1.736

   Acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’)4

   – Approval & Acceptance process

    

   € 503

   € 668

   € 668

   – MEL revisie per type

   € 126

   € 126

   € 629

   € 629

   – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

     

   € 2.014

   € 2.014

   – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

   € 1.510

   € 1.510

   – User approval process

     

   € 1.007

   € 1.007

   – Alternative training and qualification programme

     

   € 4.028

   € 4.028

   – Other self-supporting operational control than home base6

       

   ° binnen Nederland

    

   € 1.007

   € 1.007

   € 1.007

   ° binnen Europa

    

   € 2.014

   € 2.014

   € 2.014

   ° buiten Europa

    

   € 3.021

   € 3.021

   € 3.021

   Organisaties met goedgekeurd Approval & Acceptance process:

       

   Goedkeuring/acceptatie handboekrevisie per sub deel van het OM (per wijzigingsaanvraag)7

     

   € 252

   € 378

   Organisaties zonder goedgekeurd Approval & Acceptance process:

       

   Goedkeuring/acceptatie handboekrevisie per sub deel van het OM (per wijzigingsaanvraag)7

   € 126

   € 126

   € 378

   € 668

   Goedkeuring/acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

   € 126

   € 126

   € 378

   € 378

   Goedkeuring/acceptatie personen (AM, QM en PH’s), per persoon

   € 126

   € 126

   € 378

   € 378

   Goedkeuring/acceptatie overige stafleden, per persoon

   € 126

   € 126

   € 126

   € 126

   Wijziging operator naam en / of principal place of business

   € 126

   € 126

   € 126

   € 126

   Goedkeuring wet lease (in- en out)10

     

   € 378

   € 378

   Ontheffing/afwijking per besluit < 2 maanden 8

   € 1.007

   € 1.007

   € 1.007

   € 1.007

   Ontheffing/afwijking per besluit > 2 maanden 8

   € 1.336

   € 1.336

   € 1.336

   € 1.336

   Overige wijzigingen, per besluit

   € 252

   € 252

   € 252

   € 252

   1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

   2 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

   3 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

   4 Met area of operation wordt bedoeld de regio(’s) waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

   5 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

   6 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

   7 Hieronder wordt verstaan alle operationele boekwerken die een afgeleide zijn van het OM (bv. OM A, OM A 1, OM B, OM C, OM D, Cabin Crew Manual, Station Manual, Quality Manual, etc) met uitzondering van de beoordeling en goedkeuring van MEL, Electronic Flight Bag, Steep approach, user approval process, Alternative Training and Qualification Programme and other self-supporting operational control than home.

   8 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd als vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

   9 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2.

   10 Het tarief geldt voor wet lease-in waarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist en voor afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B 05/10 inzake het leasebeleid.

  Terugwerkende kracht

  Stcrt. 2011, 11119, datum inwerkingtreding 01-10-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

  1. Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten eerste afgifte AOC

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only(1)

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters (1)

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, >19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht (1)

  Basistarief (2)

  € 2.895(3)

  € 3.524(4)

  € 22.027

  € 22.908

  Plus:

  Pax (A1)

  € 503

  € 503

  € 503

  € 503

  Cargo (A2)

   

  € 378

  € 503

  € 755

  Emergency

  Medical Service (A3)

   

  € 755

  € 1.510

  € 1.510

  Helicopter Emergency Medical Service (A3)

    

  € 1.602

   

  VFR night per class/type (D2)

   

  € 252

  € 252

   

  IFR per class/type

   

  € 503

  € 503

   

  Bijschrijving:

      

  – Extra class/type(5)

  € 755

  € 755

  € 3.776

  € 7.552

  – Extra luchtvaartuig registratie van aanvraagde class/type

  € 63

  € 63

  € 126

  € 126

  – Area of operation (per area)(6)

   

  € 503

  € 503

  € 503

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag (6)

   

  € 2.517

  € 2.517

  € 2.517

  Special approval:(6)

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ° CAT II (E1)

  ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

  ° Take off below specified minima (E5)

  ° Lower than CAT I

  ° Other than Standard CAT II

  ° Approaches utilising EVS

    

  € 1.068

  € 1.068

  – MNPS (E6) per type

    

  € 1.510

  € 1.510

  – RNP (E10) per type

    

  € 1.510

  € 1.510

  – RNAV(7)(E8) per type

    

  € 1.068

  € 1.068

  – ETOPS (E7) per type

    

  € 1.602

  € 1.602

  – RVSM (E9) per type

    

  € 534

  € 534

  – Gevaarlijke stoffen (E11)

    

  € 969

  € 969

  – Helicopter offshore operations (E12)

    

  € 1.602

   

  – Helicopter Hoist operations (E13)

    

  € 1.068

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

    

  € 1.736

  € 1.736

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’):

  – Approval & Acceptance process

   

  € 503

  € 1.007

  € 1.007

  – Electronic Flight Bag per type

    

  € 2.014

  € 2.014

  – Steep approach per type/runway

    

  € 1.510

  € 1.510

  User approval per synthetisch trainingstoestel

    

  € 400

  € 400

  Alternative training and qualification programme

    

  € 4.028

  € 4.028

  – Other self-supporting operational control than home base(8):

  ° binnen Nederland

  ° binnen Europa

  ° buiten Europa

   

  € 1.007

  € 2.014

  € 3.021

  € 1.007

  € 2.014

  € 3.021

  € 1.007

  € 2.014

  € 3.021

  Ontheffing / afwijking per besluit < 2 maanden (9)

  € 267

  € 267

  € 267

  € 267

  Ontheffing / afwijking per besluit > 2 maanden (9)

  € 1.336

  € 1.336

  € 1.336

  € 1336

  Goedkeuring wet lease-out (10)

    

  € 378

  € 378

  1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Voor de ‘eerste afgifte AOC’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 7.552.

  4 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.182.

  5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

  Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck). Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen.

  7 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  8 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

  10 Het tarief is van toepassing op afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B inzake het leasebeleid.