Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Geldend op 02-03-2011


  • Artikel 14

    • 1. Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van verordening (EG) nr. 216/2008, is een uurtarief van € 126 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 131 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

    • 2. Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 14 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van verordening (EG) nr. 216/2008, is een vast tarief van € 544 verschuldigd.