Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling bodemkwaliteit

Geldend op 09-10-2009


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage C. , behorende bij hoofdstuk 2

  Werkzaamheden waarvoor personen en instellingen moeten beschikken over een erkenning en de daarbij behorende normdocumenten.

  Cate-

  gorie

  Werkzaamheden

  Normdocumenten

    

  Certificatie- en accreditatierichtlijnen

  Onderdelen

   

  Aanleg van bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a

  BRL 2319, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton, versie van 1 september 2000, met wijzigingsblad van 5 april 2006.

   

  BRL 2362, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton, versie van 1 september 1998, met wijzigingsblad van 5 april 2006.

  BRL 2371, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton, versie van 1 april 1998, met wijzigingsblad van 5 april 2006.

  BRL 2372, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt, versie van 3 december 2003, met wijzigingsblad van 5 april 2006.

  BRL K908/02, Beoordelingsrichtlijn voor aanleg van kunststof geomembraanbaksystemen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 1 september 2004.

      

  2

  Afgeven van kwaliteitsverklaringen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b

  BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton, versie van 01-06-2006, met wijzigingsblad van 22-06-2008.

  BRL 1004 Kalkzandsteen, versie van 26-08-2002, met wijzigingsblad van 1-4-2006.

   
    

  BRL 1005 Lijmmortels voor baksteen, kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton, versie van 05-07-1999, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

   
    

  BRL 1007 Metselbaksteen, versie van 18-05-2000, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

   
    

  BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden, versie van 16-12-2003, met wijzigingsblad van 1-4-2006.

   
    

  BRL 1010 Keramische tegels, versie van 07-08-2008.

   
    

  BRL 1103 Daken en gevels met geprofileerde vezelcementplaten, versie van 06-10-2005.

   
    

  BRL 1104 Bedrijfsvloerplaten van constructief beton, versie van 10-11-2008.

   
    

  BRL 1510 Keramische dakpannen, versie van 01-05-2000, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

   
    

  BRL 1511/2 Baanvormige dakbedekkingssystemen en dakbanen deel 2: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen, versie van 1-9-2005, met wijzigingsblad van 15-09-2008.

   
    

  BRL 1511/ 3 Baanvormige dakbedekkingssystemen en dakbanen deel 3: Specifieke bepalingen voor dakbanen op basis van gewapende kunststof/bitumen compounds, versie van 22-12-2005, met wijzigingsblad van 15-09-2008.

   
    

  BRL 1712 Holle palen van staalvezelbeton, versie van 10-11-2008.

   
    

  BRL 1721 Betonnen oplangers, versie van 10-11-2008.

   
    

  BRL 1801 Betonmortel (stationaire- en mobiele betoncentrales), versie van 30-11-2006, met wijzigingsblad van 03-02-2008.

   
    

  BRL 1904 Droge cementgebonden mortels, versie van 30-11-2006, met wijzigingsblad van 03-02-2008.

  BRL 1905 Mortels voor metselwerk, versie van 12-05-2005, met wijzigingsblad van 03-02-2008.

   
    

  BRL 2307 AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem, in grond- of wegenbouwkundige werken, versie van 27-05-2008.

   
    

  BRL 2310 Groot formaat betontegels, versie van 01-12-1995, met wijzigingsblad van 01-05-2000.

   
    

  BRL 2312 Betonstraatstenen, versie van 01-01-2005.

   
    

  BRL 2313 Betontegels, versie van 01-01-2005.

   
    

  BRL 2314 Betonbanden, versie van 01-01-2005.

   
    

  BRL 2315 Dakterrastegels, versie van 1-9-2006.

   
    

  BRL 2316 Prefab verhardingselementen van beton die vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen, versie van 1-12-2006.

   
    

  BRL 2340 Bouwblokken en

  -stenen van beton voor ‘vuil metselwerk’, versie van 01-04-2006.

   
    

  BRL 2352 Betonnen heipalen, versie van 10-11-2008.

  BRL 2360 Straatbaksteen, versie van 15-08-2008.

   
    

  BRL 2368 Niet constructieve betonproducten, versie van 07-07-2003, met wijzigingsblad van 26-06-2008.

   
    

  BRL 2505 Poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton, versie van 03-03-2006, met wijzigingsblad van 18-04-2008.

   
    

  BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken, versie van 25-03-2008.

   
    

  BRL 2811 Ferrocement producten, versie van 1-9-2004, met wijzigingsblad van 26-06-2008.

   
    

  BRL 2812 Agrarische Betonproducten, versie van 15-09-2002, met wijzigingsblad van 30-01-2006.

   
    

  BRL 2813 Bouwelementen van beton, versie van 01-06-2006, met wijzigingsblad van 26-06-2008.

   
    

  BRL 2817 Cementgebonden afstandhouders, versie van 01-01-2002, met wijzigingsblad van 26-06-2008.

   
    

  BRL 4101/9 Deel 9: Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding, versie van 01-07-2006, met wijzigingsblad van 22-07-2008.

   
    

  BRL 4705 Betonnen dakpannen, versie van 15-02-1995, met wijzigingsblad van 29-03-2004.

   
    

  BRL 5063 Hoge sterkte beton, versie van 01-01-1996.

   
    

  BRL 5068 Cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in bouwwerken, versie van 05-07-1999, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

   
    

  BRL 5070 Vooraf vervaardigde elementen van beton, versie van 31-03-2008.

  BRL 5071 Elementen van vezelcement, versie van 24-04-2008.

   
    

  BRL 5075 Cementbetonverhardingen geproduceerd met in mobiele installaties vervaardigde betonspecie, versie van 26-02-2003.

   
    

  BRL 5076 Elementen van polymeerbeton in contact met regenwater, grondwater en oppervlaktewater, versie van 15-05-2008.

   
    

  BRL 5211 Elementen voor lijnafwatering, versie van 15-07-1996

   
    

  BRL 52230 Keramische buizen voor riolering, versie van 22-10-2008.

   
    

  BRL 5230 Voorgespannen betonbuizen voor het transport van afvalwater, versie van 01-09-2007, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 5231 Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater, versie van 01-09-2007, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 5251 Betonnen olie-afscheiders en slibvangputten, versie van 29-09-2005, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 5252 Betonnen vetafscheiders en slibvangputten, versie van 29-09-2005, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 9080 Glooiingselementen van beton, versie van 11-11-1997, met wijzigingsblad van 15-05-2000.

   
    

  BRL 9201 Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton, versie van 01-09-2004, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 9202 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton, versie van 01-09-2004, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 9203 Afdekkingen voor putten en kolken, versie van 01-02-1996, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 9204 Kolken samengesteld uit beton en gietijzer, versie van 01-02-1996, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

   
    

  BRL 9205 Duikerelementen van gewapende beton, versie van 01-07-1995, met wijzigingsblad van 26-06-2008.

   
    

  BRL 9209 Eivormige buizen van ongewapend beton, versie van 01-09-2004, met wijzigingsblad van 13-06-2008.

  BRL 9210 Druppelbuizen, versie van 01-07-2000.

   
    

  BRL 9301 Mijnsteen voor de civiele techniek, versie van 30-07-2001, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

   
    

  BRL 9302 E-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundige werken, versie van 10-07-2008.

   
    

  BRL 9304 Fosforslak en fosforslakmengsel voor toepassing in GWW-werken, versie van 18-04-2008

   
    

  BRL 9305 Hoogovenslakmengsel voor toepassing in GWW-werken, versie van 18-04-2008.

   
    

  BRL 9309 Producten uit reinigingsinstallaties, versie van 25-05-1999, met wijzigingsblad van 01-01-2006.

   
    

  BRL 9310 LD-mengsels voor toepassing in de wegenbouw en LD-staalslakken voor toepassing in GWW werken, versie van 18-04-2008.

   
    

  BRL 9311 Gerecycled grind voor toepassing op daken, in ongebonden lagen in civiele werken en als toeslagmateriaal voor asfalt, versie van 16-04-2008.

   
    

  BRL 9312 Waterbouwsteen voor toepassing in de GWW, versie van 10-07-2008.

   
    

  BRL 9313 Zand uit dynamische wingebieden , versie van 26-08-2003.

   
    

  BRL 9315 De milieuhygiënische kwaliteit van geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing in werken, versie van 25-03-2008.

   
    

  BRL 9316 Flugsand voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond-, weg- en waterbouwkundige werken, versie van 23-06-2000, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

   
    

  BRL 9317 Lava voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond-, weg-, en waterbouwkundige werken, versie van 20-04-2000, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

   
    

  BRL 9319 De milieuhy-

  giënische kwaliteit van drinkwaterreststoffen voor toepassing in grondwerken, versie van 29-03-2001, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

   
    

  BRL 9320 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineus gebonden mengsels, versie van 10-02-2003, met wijzigingsblad van 14-12-2006.

   
    

  BRL 9321 Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en -grind, versie van 08-02-2008, met wijzigingsblad van 09-07-2008.

   
    

  BRL 9322 Cement gebonden minerale reststoffen als gebonden fundering in de bouw, versie van 19-04-2005.

  BRL 9324 Steenslag in ongebonden toepassing, versie van 08-02-2008, met wijzigingsblad van 09-07-2008.

   
    

  BRL 9326 Schelpen, versie van 01-09-2000, met wijzigingsblad van 19-06-2002.

   
    

  BRL 9327 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerende en waterafdichtingssystemen, versie van 15-09-2008.

  BRL 9328 ELO-staalslak voor toepassing in de wegenbouw en kust- en oeverwerken, versie van 24-04-2008.

   
    

  BRL 9329 KSP-granulaat in GWW-werken als drainage materiaal en KSP-granulaat in GWW-werken als zand in aanvulling of verhoging, versie van 22-12-2003.

   
    

  BRL 9333 Steenachtige producten afkomstig van scheidingsinstallaties voor boorspoeling, versie van 29-01-2002, met wijzigingsblad van 19-06-2002.

   
    

  BRL 9335 Grond, met bijbehorende SIKB-protocollen 9335-1 en 9335-2, versies van 25-06-2008. Tot 01-07-2009 is het toegestaan de versies van 10-02-2006 toe te passen met de wijzigingsbladen voor SIKB-protocol 9335-1, 9335-2 en 9335-3 van 01-07-2008.

   
    

  BRL 9336 Milieuhygiënische kwaliteit van E-Vliegas in ongebonden toepassing, versie van 08-02-2008, met wijzigingsblad van 09-07-2008.

   
      

  3

  Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c

  NEN-EN-ISO/IEC 17025

  AP 04-A, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel : Algemeen, versie 5, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 4 toe te passen.

   
    

  AP 04-V, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Monstervoorbehandeling, versie 6, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 5 toe te passen.

   
    

  AP 04-SG, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel, onderdeel Samenstelling grond, versie 8, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 7 toe te passen.

  Pakket SG1, Standaard pakket voorbehandeling van grondmonsters samenstellingsverrichtingen grond.

  Pakket SG2, Aanvulling op SG1, aanvullende verrichtingen m.b.t. niet-vluchtige organische stoffen.

  Pakket SG3, Aanvulling op SG1, aanvullende verrichtingen m.b.t. vluchtige organische stoffen.

  Pakket SG4, Aanvulling op SG1, aanvullende verrichtingen m.b.t. anorganische stoffen.

  Pakket SG5, Aanvulling op SG1, overige verrichtingen voor een complete samenstellingsanalyse.

    

  AP 04-SB, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond en afvalstoffen), versie 5, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 4 toe te passen.

  Pakket SB1, Standaard pakket monstervoorbehandeling en bepaling samenstelling m.b.t. het gehalte aan droge stof, PAK (m.u.v. bitumineuze materialen), EOX en minerale olie in bouwstoffen.

  Pakket SB2, Aanvulling op SB1, aanvullende verrichtingen m.b.t. bepaling van het gehalte aan PCB/OCB, ONB en OPB in bouwstoffen.

  Pakket SB3, Aanvulling op SB1, aanvullende verrichtingen m.b.t. bepaling van het gehalte aan BTEX in bouwstoffen.

  Pakket SB4, Aanvulling op SB1, aanvullende verrichtingen m.b.t. bepaling van het gehalte aan PAK in bitumineuze materialen en het onderzoeksprotocol voor overige parameters.

    

  AP 04-U, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Uitloogonderzoek, versie 5, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 4 toe te passen.

  Pakket U1, Uitloogonderzoek grond, niet-vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen, niet diffusiebepaalde uitloging.

  Pakket U2, Uitloogonderzoek vormgegeven bouwstoffen, diffusiebepaalde uitloging bij geen geringe uitloging of snelle uitputting verwacht.

  Pakket U3, Uitloogonderzoek vormgegeven bouwstoffen, diffusiebepaalde uitloging bij geringe uitloging of snelle uitputting verwacht.

    

  AP 04-E, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Analyse van eluaten, versie 5, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 4 toe te passen.

   
      

  4

  Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d

  NEN-EN-ISO/IEC 17025

   
     
   

  AS 3000, Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek, versie 3, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om versie 2, vastgesteld op 26 september 2006 toe te passen.

  SIKB-protocol 3001, Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters, versie 2.0, vastgesteld op 18 januari 2007.

    

  SIKB-grondprotocollen 3010 t/m 3090, Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek, versie 4, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om van deze protocollen de versies 3, vastgesteld op 26 september 2006 toe te passen.

     

  SIKB-grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190, Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek, versie 3, vastgesteld op 1 oktober 2008. Tot 1 oktober 2009 is het toegestaan om van deze protocollen de versies 2, vastgesteld op 27 juni 2007 toe te passen.

     

  SIKB-waterbodemprotocollen 3210 t/m 3290, Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek, versie 1, vastgesteld op 25 juni 2008.

     

  Overgangsregeling voor de SIKB-protocolllen 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260 en 3270, Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek, versie 3, van 16 april 2008.

      

  5

  Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e

  BRL SIKB 7500, Beoordelingsrichtlijn Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, versie 2.0, vastgesteld op 28 september 2005.

  SIKB-protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie, versie 2.0, vastgesteld op 28 september 2005.

     

  SIKB-protocol 7511, Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie, versie 3.0, vastgesteld op 1 oktober 2008.

      

  6

  Certificering van personen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f

  NEN EN 45011 / 45013 en een of meerdere normdocumenten die zijn opgenomen in deze tabel met uitzondering van de normdocumenten die zijn opgenomen bij categorie 2.

   
      

  7

  Periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g

  NEN-EN-ISO/IEC 17020

  CUR/PBV-Aanbeveling 44, Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen, vierde uitgave, 2005.

  Inspectie van vloer, wand en verharding.

  Inspectie van bedrijfrioleringen.

  Inspectie van geomembraanbaksystemen.

      

  8

  Milieukundige begeleiding, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h

    
      
   

  Onderdelen:

    
   

  – Verificatie

  BRL SIKB 6000, Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering en nazorg, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007.

  VKB-protocol 6001, Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007. VKB-protocol 6002, Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden, versie 2.0, vastgesteld op 10 mei 2007. VKB-protocol 6003, Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering, versie 3.0, vastgesteld op 25 juni 2008. VKB-protocol 6004, Milieukundige begeleiding van nazorg, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007.

      
   

  – Processturing

  Hetzelfde document als bij onderdeel verificatie

  Dezelfde documenten als bij onderdeel verificatie

      
    

  of

  of

      
    

  BRL SIKB 7000, Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen, versie 4.1, vastgesteld op 6 december 2007.

  SIKB-protocol 7002, Uitvoering van landbodemsanering met in situ methoden, versie 2.1, vastgesteld op 6 december 2007.

      

  9

  Monsterneming bij partijkeuringen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i

  AP 04-M, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit onderdeel monsterneming, versie 3, vastgesteld op 20 april 2006.

  – Monsterneming grond voor partijkeuringen.

  – Monsterneming grond uit materiaalstromen voor partijkeuringen.

  – Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen.

  – Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit materiaalstromen/stortstromen voor partijkeuringen.

  – Monstervoorbehandeling op locatie voor partijkeuringen.

  – Monsterneming vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen.

  – Monsterneming vormgegeven bouwstoffen tijdens productieproces voor partijkeuringen.

   
   
   
   
   
   
   
    

  BRL SIKB 1000, Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, versie 7, vastgesteld op 3 maart 2005.

  – Monsterneming grond voor partijkeuringen.

    

  – Monsterneming grond uit materiaalstromen voor partijkeuringen.

    

  – Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen.

    

  – Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit materiaalstromen/stortstromen voor partijkeuringen.

    

  – Monstervoorbehandeling op locatie voor partijkeuringen.

    

  – Monsterneming vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen.

     

  – Monsterneming materialen verhardingsconstructies voor partijkeuringen.

     

  – Monsterneming vormgegeven bouwstoffen tijdens productieproces voor partijkeuringen.

      

  10

  Produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j

  De normdocumenten die bij categorie 2 zijn opgenomen.

   
      

  11

  Uitvoering van een sanering van de bodem, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k

  BRL SIKB 7000, Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen, versie 4.1, vastgesteld op 6 december 2007.

  SIKB-protocol 7001, Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden, versie 4.0, vastgesteld op 13 maart 2007.

     

  SIKB-protocol 7002, Uitvoering van landbodemsanering met in situ methoden, versie 2.1, vastgesteld op 6 december 2007.

     

  SIKB-protocol 7003, Uitvoering van waterbodemsanering, versie 3.0, vastgesteld op 25 juni 2008.

      

  12

  Veldwerk, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder l

  BRL SIKB 2000, Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

  AS SIKB 2000, ontwerp-Accreditatieschema Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek, versie 1.0, vastgesteld op 13 maart 2007.

  VKB-protocol 2001, Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

  VKB-protocol 2002, Het nemen van grondwatermonsters, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

  VKB-protocol 2003, Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, versie 1.0, vastgesteld op 13 februari 2008 (de verplichting om conform dit protocol te werken treedt per 1 juli 2009 in werking).

  VKB-protocol 2006, Mechanisch boren, versie 1, vastgesteld op 25 juni 2008 (de verplichting om conform dit protocol te werken treedt per 1 juli 2010 in werking).

     

  VKB-protocol 2018, Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem, versie 2.1, vastgesteld op 3 maart 2005.

      

  13

  Verwijderen, onklaar maken en installeren ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder m

    
      
   

  Onderdelen:

    
   

  – Uitvoeren, installeren en repareren ondergrondse opslagtanks

  BRL K903/07, Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties, versie van 8 december 2006.

   
   

  – Uitvoeren bodemweerstandsmeting

  BRL K903/07, Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties, versie van 8 december 2006.

   
   

  – Aanbrengen en herstellen van kathodische bescherming

  BRL K903/07, Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties, versie van 8 december 2006.

   
   

  – Verwijderen en onklaar maken van een ondergrondse opslagtank en vullen met inerte vulmassa.

  BRL-K902/03, Beoordelingsrichtlijn voor tanksanering HBO/diesel, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van maart 1999.

   
    

  BRL K904/02, Beoordelingsrichtlijn voor tanksaneringen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van november 1999

   
   

  – Inwendige reiniging van een ondergrondse opslagtank

  BRL K905/02, Beoordelingsrichtlijn voor tankreiniging, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van november 1999.

   
      

  14

  De beoordeling en keuring van ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages en daarbij behorende voorzieningen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder n

    
      
   

  Onderdelen:

    
   

  – Controle op water en bezinksel en elektrische geleidbaarheid en zuurgraad beoordelen

  KC 102/03, Keuringscriteria voor de periodieke controle op de aanwezigheid van water/bezinksel in stalen opslagtanks, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie mei 2003.

   
   

  – Uitvoeren van een stroomopdrukproef

  KC 103/02, keuringscriteria voor de controle van ondergrondse uitwendige bekledingen op stalen tanks en leidingen middels een stroomopdrukproef, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie oktober 2003.

   
   

  – Ondergrondse opslagtank op dichtheid controleren

  KC 104/03, Keuringscriteria voor de dichtheidsbeproeving van ondergrondse drukloze tank (opslag)installaties (kunststof en staal), Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie mei 2003.

   
   

  – Inwendige beoordeling ondergrondse opslagtank

  KC 105/03, Keuringscriteria voor de inwendige inspectie van ondergrondse tanks, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie mei 2003.

   
   

  – Keuring ondergrondse opslagtanks

  KC 106/03, Keuringscriteria voor (her)keuring van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal), Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie mei 2003.

   
   

  – Controle van kathodische bescherming

  AP 08, Accreditatieprogramma met instructies voor de uitvoering van de controle op de werking van de kathodische bescherming, uitgave oktober 2000.