Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling bodemkwaliteit

Geldend op 28-04-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage B. , behorende bij hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie

  Tabel 1. Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem, in mg kg/ds).
   

  Achtergrondwaarden

  Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel2

  Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

  Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

  Maximale waarden grootschalige toepassingen op of in de bodem

   

  Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen

  Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie

  Maximale emissiewaarden

  Emissietoetswaarden

  Stof (1)

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg

  L/S 10

  mg/kg ds

  1. Metalen

  antimoon (Sb)

  4,0*

   

  15

  22

  0,070

  9

  arseen (As)

  20

  X

  27

  76

  0,61

  42

  barium (Ba)

        

  cadmium (Cd)

  0,60

  X en 7,5

  1,2

  4,3

  0,051

  4,3

  chroom (Cr)

  55

  X

  62

  180

  0,17

  180

  kobalt (Co)

  15

   

  35

  190

  0,24

  130

  koper (Cu)

  40

  X

  54

  190

  1,0

  113

  kwik (Hg)

  0,15

  X

  0,83

  4,8

  0,49

  4,8

  lood (Pb)

  50

  X

  210

  530

  15

  308

  molybdeen (Mo)

  1,5*

   

  88

  190

  0,48

  105

  nikkel (Ni)

  35

  X

  39

  100

  0,21

  100

  tin (Sn)

  6,5

   

  180

  900

  0,093

  450

  vanadium (V)

  80

   

  97

  250

  1,9

  146

  zink (Zn)

  140

  X

  200

  720

  2,1

  430

         

  2. Overige anorganische stoffen

  chloride3

      

   

  cyanide (vrij)4

  3,0

   

  3,0

  20

  nvt

  nvt

  cyanide (complex)5

  5,5

   

  5,5

  50

  nvt

  nvt

  thiocyanaten

  6,0

   

  6,0

  20

  nvt

  nvt

         

  3. Aromatische stoffen

  benzeen

  0,20*

   

  0,20

  1

  nvt

  nvt

  ethylbenzeen

  0,20*

   

  0,20

  1,25

  nvt

  nvt

  tolueen

  0,20*

   

  0,20

  1,25

  nvt

  nvt

  xylenen (som)

  0,45*

   

  0,45

  1,25

  nvt

  nvt

  styreen (vinylbenzeen)

  0,25*

   

  0,25

  86

  nvt

  nvt

  fenol

  0,25

   

  0,25

  1,25

  nvt

  nvt

  cresolen (som)

  0,30*

   

  0,30

  5

  nvt

  nvt

  dodecylbenzeen

  0,35*

   

  0,35

  0,35

  nvt

  nvt

  aromatische oplosmiddelen (som)6

  2,5*

   

  2,5

  2,5

  nvt

  nvt

         

  4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

  naftaleen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  fenantreen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  antraceen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  fluorantheen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  chryseen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  benzo(a)antraceen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  benzo(a)pyreen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  benzo(k)fluorantheen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  indeno(1,2,3cd)pyreen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  benzo(ghi)peryleen

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PAK’s totaal (som 10)

  1,5

   

  6,8

  40

  nvt

  nvt

         

  5. Gechloreerde koolwaterstoffen

  a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

  monochlooretheen (vinylchloride)7

  0,10*

   

  0,10

  0,1

  nvt

  nvt

  dichloormethaan

  0,10

   

  0,10

  3,9

  nvt

  nvt

  1,1-dichloorethaan

  0,20*

   

  0,20

  0,20

  nvt

  nvt

  1,2-dichloorethaan

  0,20*

   

  0,20

  4

  nvt

  nvt

  1,1-dichlooretheen7

  0,30*

   

  0,30

  0,30

  nvt

  nvt

  1,2-dichlooretheen (som)

  0,30*

   

  0,30

  0,30

  nvt

  nvt

  dichloorpropanen (som)

  0,80*

   

  0,80

  0,80

  nvt

  nvt

  trichloormethaan (chloroform)

  0,25*

   

  0,25

  3

  nvt

  nvt

  1,1,1-trichloorethaan

  0,25*

   

  0,25

  0,25

  nvt

  nvt

  1,1,2-trichloorethaan

  0,30*

   

  0,30

  0,30

  nvt

  nvt

  trichlooretheen (Tri)

  0,25*

   

  0,25

  2,5

  nvt

  nvt

  tetrachloormethaan (Tetra)

  0,30*

   

  0,30

  0,7

  nvt

  nvt

  tetrachlooretheen (Per)

  0,15

   

  0,15

  4

  nvt

  nvt

         

  b. chloorbenzenen

  monochloorbenzeen

  0,20*

   

  0,20

  5

  nvt

  nvt

  dichloorbenzenen (som)

  2,0*

   

  2,0

  5

  nvt

  nvt

  trichloorbenzenen (som)

  0,015*

   

  0,015

  5

  nvt

  nvt

  tetrachloorbenzenen (som)

  0,0090*

   

  0,0090

  2,2

  nvt

  nvt

  pentachloorbenzeen

  0,0025

   

  0,0025

  5

  nvt

  nvt

  hexachloorbenzeen

  0,0085

  X

  0,027

  1,4

  nvt

  nvt

  chloorbenzenen (som)

        
         

  c. chloorfenolen

  monochloorfenolen (som)

  0,045

   

  0,045

  5,4

  nvt

  nvt

  dichloorfenolen (som)

  0,20*

   

  0,20

  6

  nvt

  nvt

  trichloorfenolen (som)

  0,0030*

   

  0,0030

  6

  nvt

  nvt

  tetrachloorfenolen (som)

  0,015*

   

  1

  6

  nvt

  nvt

  pentachloorfenol

  0,0030*

  X

  1,4

  5

  nvt

  nvt

  chloorfenolen (som)

        
         

  d. polychloorbifenylen (PCB’s)

  PCB 28

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB 52

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB 101

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB 118

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB 138

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB 153

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB 180

   

  X

    

  nvt

  nvt

  PCB’s (som 7)

  0,020

   

  0,020

  0,5

  nvt

  nvt

         

  e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

  monochlooranilinen (som)

  0,20*

   

  0,20

  0,20

  nvt

  nvt

  pentachlooraniline

  0,15*

   

  0,15

  0,15

  nvt

  nvt

  dioxine (som TEQ)

  0,000055*

   

  0,000055

  0,000055

  nvt

  nvt

  chloornaftaleen (som)

  0,070*

   

  0,070

  10

  nvt

  nvt

         

  6. Bestrijdingsmiddelen

  a. organochloorbestrijdingsmiddelen

  chloordaan (som)

  0,0020

  X

  0,0020

  0,1

  nvt

  nvt

  DDT (som)

  0,20

  X

  0,20

  1

  nvt

  nvt

  DDE (som)

  0,10

  X

  0,13

  1,3

  nvt

  nvt

  DDD (som)

  0,020

  X

  0,84

  34

  nvt

  nvt

  DDT/DDE/DDD (som)

      

  nvt

  nvt

  aldrin

   

  X

    

  nvt

  nvt

  dieldrin

   

  X

    

  nvt

  nvt

  endrin

   

  X

    

  nvt

  nvt

  isodrin

   

  X

    

  nvt

  nvt

  telodrin

   

  X

    

  nvt

  nvt

  drins (som)

  0,015

   

  0,04

  0,14

  nvt

  nvt

  endosulfansulfaat

   

  X

    

  nvt

  nvt

  α-endosulfan

  0,00090

  X

  0,00090

  0,1

  nvt

  nvt

  α-HCH

  0,0010

  X

  0,0010

  0,5

  nvt

  nvt

  β-HCH

  0,0020

  X

  0,0020

  0,5

  nvt

  nvt

  γ-HCH (lindaan)

  0,0030

  X

  0,04

  0,5

  nvt

  nvt

  δ-HCH

   

  X

    

  nvt

  nvt

  HCH-verbindingen (som)

      

  nvt

  nvt

  heptachloor

  0,00070

  X

  0,00070

  0,1

  nvt

  nvt

  heptachloorepoxide (som)

  0,0020

  X

  0,0020

  0,1

  nvt

  nvt

  hexachloorbutadieen

  0,003*

  X

    

  nvt

  nvt

  organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som landbodem)

  0,40

     

  nvt

  nvt

         

  b. organofosforpesticiden

  azinfos-methyl

  0,0075*

   

  0,0075

  0,0075

  nvt

  nvt

         

  c. organotin bestrijdingsmiddelen

  organotin verbindingen (som)8

  0,15

   

  0,5

  2,59

  nvt

  nvt

  tributyltin (TBT)8

  0,065

   

  0,065

  0,065

  nvt

  nvt

         

  d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

  MCPA

  0,55*

   

  0,55

  0,55

  nvt

  nvt

         

  e. overige bestrijdingsmiddelen

  atrazine

  0,035*

   

  0,035

  0,5

  nvt

  nvt

  carbaryl

  0,15*

   

  0,15

  0,45

  nvt

  nvt

  carbofuran7

  0,017*

   

  0,017

  0,017

  nvt

  nvt

  4-chloormethylfenolen (som)

  0,60*

   

  0,60

  0,60

  nvt

  nvt

  organostikstof- en organofosforbestrijdingsmiddelen (som)

  0,090*

   

  0,090

  0,5

  nvt

  nvt

         

  7. Overige stoffen

  asbest10

  100

  100

  nvt

  nvt

  cyclohexanon

  2,0*

   

  2,0

  150

  nvt

  nvt

  dimethyl ftalaat11

  0,045*

   

  9,2

  60

  nvt

  nvt

  diethyl ftalaat11

  0,045*

   

  5,3

  53

  nvt

  nvt

  di-isobutylftalaat11

  0,045*

   

  1,3

  17

  nvt

  nvt

  dibutyl ftalaat11

  0,070*

   

  5,0

  36

  nvt

  nvt

  butyl benzylftalaat11

  0,070*

   

  2,6

  48

  nvt

  nvt

  dihexyl ftalaat11

  0,070*

   

  18

  60

  nvt

  nvt

  di(2-ethylhexyl)ftalaat11

  0,045*

   

  8,3

  60

  nvt

  nvt

  minerale olie12, 13

  190

  3000

  190

  500

  nvt

  nvt

  pyridine

  0,15*

   

  0,15

  1

  nvt

  nvt

  tetrahydrofuran

  0,45

   

  0,45

  2

  nvt

  nvt

  tetrahydrothiofeen

  1,5*

   

  1,5

  8,8

  nvt

  nvt

  tribroommethaan (bromoform)

  0,20*

   

  0,20

  0,20

  nvt

  nvt

  ethyleenglycol

  5,0

   

  5,0

  5,0

  nvt

  nvt

  diethyleenglycol

  8,0

   

  8,0

  8,0

  nvt

  nvt

  acrylonitril

  0,1*

   

  0,1

  0,1

  nvt

  nvt

  formaldehyde

  0,1*

   

  0,1

  0,1

  nvt

  nvt

  isopropanol (2-propanol)

  0,75

   

  0,75

  0,75

  nvt

  nvt

  methanol

  3,0

   

  3,0

  3,0

  nvt

  nvt

  butanol (1-butanol)

  2,0*

   

  2,0

  2,0

  nvt

  nvt

  butylacetaat

  2,0*

   

  2,0

  2,0

  nvt

  nvt

  ethylacetaat

  2,0*

   

  2,0

  2,0

  nvt

  nvt

  methyl-tert-butyl ether (MTBE)

  0,20*

   

  0,20

  0,20

  nvt

  nvt

  methylethylketon

  2,0*

   

  2,0

  2,0

  nvt

  nvt

  Opmerkingen:

  • 1) Voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden en het omgaan met rapportagegrenzen en aantoonbaarheidsgrenzen is bijlage G, onder IV, van toepassing.

  • 2) Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen’ of in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, baggerspecie, bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam ingedeeld in de bodemfunctieklasse industrie. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, dient bij hoge meetwaarden rekening te worden gehouden met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve interventiewaarden, bedoeld in de Circulaire Bodemsanering 2009.

  • 3) Voor dioxine wordt de som TEQ berekend als de som van de producten van de concentraties van dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s en de TEF overeenkomstig de volgende formule:

   Som TEQ

   =

   248016

   Waarin:

   TEQ

   =

   toxische equivalent (‘WHO-TEQ’)

   C

   =

   concentratie van dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s

   TEF

   =

   ToxiciteitsEquivalentieFactor

   De TEQ waarde drukt de toxiciteit van de aanwezige dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s uit in toxiciteit van referentiestof TCDD.

   De in te vullen TEF kan worden afgeleid van de volgende tabel:

   Stof

   TEF

   Gechlorineerde dibenzo-p-dioxines

    

   2,3,7,8-TCDD

   1

   1,2,3,7,8-PeCDD

   1

   1,2,3,6,7,8-HxCDD

   0,1

   1,2,3,7,8,9-HxCDD

   0,1

   1,2,3,4,7,8-HxCDD

   0,1

   1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

   0,01

   1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD

   0,0003

   Gechlorineerde dibenzofuranen

    

   2,3,7,8-TCDF

   0,1

   1,2,3,7,8-PeCDF

   0,03

   2,3,4,7,8-PeCDF

   0,3

   1,2,3,6,7,8-HxCDF

   0,1

   1,2,3,7,8,9-HxCDF

   0,1

   1,2,3,4,7,8-HxCDF

   0,1

   2,3,4,6,7,8-HxCDF

   0,1

   1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

   0,01

   1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

   0,01

   1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF

   0,0003

   PCBs

    

   PCB77

   0,0001

   PCB81

   0,0003

   PCB105

   0,00003

   PCB114

   0,00003

   PCB118

   0,00003

   PCB123

   0,00003

   PCB126

   0,1

   PCB156

   0,00003

   PCB157

   0,00003

   PCB167

   0,00003

   PCB169

   0,03

   PCB189

   0,00003

  Verklaring symbolen in tabel 1:

  1 Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

  2 De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien:

  • * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en

  • * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en

  • * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt.

  Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening en de overige in tabel 1 genoemde metalen). Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld is in de kolom ‘Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor toetsing aan Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast.

  Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan de Interventiewaarden bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale waarden voor verspreiden over het aangrenzend perceel is opgenomen, is toetsing aan de Interventiewaarden bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. Voor het verspreiden op het aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren de bestaande risicobenadering (msPAF) aan worden gevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze tabel geen Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld.

  3 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak water of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde.

  4 Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

  5 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).

  6 De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie.

  7De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.

  8 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9.

  9 De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is organotin in mg/kg ds.

  10 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

  11 Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.

  12 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.

  13 Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds.

  * Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

  Tabel 2. Normwaarden voor toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarop grond of baggerspecie wordt toegepast (waarden voor een standaardbodem, in mg/kg ds)
   

  Achtergrondwaarden

  Maximale waarden verspreiden baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam2

  Interventiewaarden bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam

  Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie3

  Maximale waarden verspreiden baggerspecie in een zout oppervlaktewaterlichaam4

  Maximale waarden grootschalige toepassingen op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam

  Maximale waarden kwaliteitsklasse A

  Maximale waarden kwaliteitsklasse B

  Maximale emissiewaarden

  Emissietoetswaarden

  Stof1

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg ds

  mg/kg L/S 10

  mg/kg ds

  1. Metalen

  antimoon (Sb)

  4,0*

   

  15

  22

   

  0,070

  9

  arseen (As)

  20

  29

  85

  76

  29@

  0,61

  42

  Barium (Ba)17

         

  cadmium (Cd)

  0,60

  4

  14

  4,3

  4

  0,051

  4,3

  chroom (Cr)

  55

  120

  380

  180

  120@

  0,17

  180

  kobalt (Co)

  15

  25

  240

  190

   

  0,24

  130

  koper (Cu)

  40

  96

  190

  190

  60@

  1,0

  113

  kwik (Hg)

  0,15

  1,2

  10

  4,8

  1,2

  0,49

  4,8

  lood (Pb)

  50

  138

  580

  530

  110

  15

  308

  molybdeen (Mo)

  1,5*

  5

  200

  190

   

  0,48

  105

  nikkel (Ni)

  35

  50

  210

  100

  45

  0,21

  100

  tin (Sn)

  6,5

    

  900

   

  0,093

  450

  vanadium (V)

  80

    

  250

   

  1,9

  146

  zink (Zn)

  140

  563

  2000

  720

  365@

  2,1

  430

          

  2. Overige anorganische stoffen

  chloride5

       

   

  cyanide (vrij)6

  3,0

   

  20

  20

   

  nvt

  nvt

  cyanide-complex

  5,5

   

  50

  50

   

  nvt

  nvt

  thiocyanaten

  6,0

   

  20

  20

   

  nvt

  nvt

          

  3. Aromatische stoffen

  benzeen

  0,20*

   

  1

  1

   

  nvt

  nvt

  ethylbenzeen

  0,20*

   

  50

  1,25

   

  nvt

  nvt

  tolueen

  0,20*

   

  130

  1,25

   

  nvt

  nvt

  xylenen (som)

  0,45*

   

  25

  1,25

   

  nvt

  nvt

  styreen (vinylbenzeen)

  0,25*

   

  100

  86

   

  nvt

  nvt

  fenol

  0,25

   

  40

  1,25

   

  nvt

  nvt

  cresolen (som)

  0,30*

   

  5

  5

   

  nvt

  nvt

  dodecylbenzeen

  0,35*

    

  0,35

   

  nvt

  nvt

  aromatische oplosmiddelen (som)7

  2,5*

    

  2,5

   

  nvt

  nvt

          

  4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

  naftaleen

         

  fenantreen

         

  antraceen

         

  fluorantheen

         

  chryseen

         

  benzo(a)antraceen

         

  benzo(a)pyreen

         

  benzo(k)fluorantheen

         

  indeno(1,2,3cd)pyreen

         

  benzo(ghi)peryleen

         

  PAK’s totaal (som 10)

  1,5

  9

  40

  40

  8

  nvt

  nvt

          

  5. Gechloreerde koolwaterstoffen

  a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

  monochlooretheen (vinylchloride)8

  0,10*

   

  0,1

  0,1

   

  nvt

  nvt

  dichloormethaan

  0,10

   

  10

  3,9

   

  nvt

  nvt

  1,1-dichloorethaan

  0,20*

   

  15

  0,20

   

  nvt

  nvt

  1,2-dichloorethaan

  0,20*

   

  4

  4

   

  nvt

  nvt

  1,1-dichlooretheen8

  0,30*

   

  0,3 (9)

  0,30

   

  nvt

  nvt

  1,2-dichlooretheen (som)

  0,30*

   

  1

  0,30

   

  nvt

  nvt

  dichloorpropanen (som)

  0,80*

   

  2

  0,80

   

  nvt

  nvt

  trichloormethaan (chloroform)

  0,25*

   

  10

  3

   

  nvt

  nvt

  1,1,1-trichloorethaan

  0,25*

   

  15

  0,25

   

  nvt

  nvt

  1,1,2-trichloorethaan

  0,30*

   

  10

  0,30

   

  nvt

  nvt

  trichlooretheen (Tri)

  0,25*

   

  60

  2,5

   

  nvt

  nvt

  tetrachloormethaan (Tetra)

  0,30*

   

  1

  0,7

   

  nvt

  nvt

  tetrachlooretheen (Per)

  0,15

   

  4

  4

   

  nvt

  nvt

          

  b. chloorbenzenen

  monochloorbenzeen

  0,20*

    

  5

   

  nvt

  nvt

  dichloorbenzenen (som)

  2,0*

    

  5

   

  nvt

  nvt

  trichloorbenzenen (som)

  0,015*

    

  5

   

  nvt

  nvt

  tetrachloorbenzenen (som)

  0,0090*

    

  2,2

   

  nvt

  nvt

  pentachloorbenzeen

  0,0025

  0,007

   

  5

   

  nvt

  nvt

  hexachloorbenzeen

  0,0085

  0,044

   

  1,4

  0,02

  nvt

  nvt

  chloorbenzenen (som)10

  2,0* ~

   

  30

    

  nvt

  nvt

          

  c. chloorfenolen

  monochloorfenolen (som)

  0,045

    

  5,4

   

  nvt

  nvt

  dichloorfenolen (som)

  0,20*

    

  6

   

  nvt

  nvt

  trichloorfenolen (som)

  0,0030*

    

  6

   

  nvt

  nvt

  tetrachloorfenolen (som)

  0,015*

    

  6

   

  nvt

  nvt

  pentachloorfenol

  0,0030*

  0,016

  5

  5

   

  nvt

  nvt

  chloorfenolen (som)10

  0,20* ~

   

  10

    

  nvt

  nvt

          

  d. polychloorbifenylen (PCB’s)

  PCB 28

  0,0015~

  0,014

     

  nvt

  nvt

  PCB 52

  0,0020~

  0,015

     

  nvt

  nvt

  PCB 101

  0,0015~

  0,023

     

  nvt

  nvt

  PCB 118

  0,0045~

  0,016

     

  nvt

  nvt

  PCB 138

  0,0040~

  0,027

     

  nvt

  nvt

  PCB 153

  0,0035~

  0,033

     

  nvt

  nvt

  PCB 180

  0,0025~

  0,018

     

  nvt

  nvt

  PCB’s (som 7)

  0,020

  0,139

  1

  0,5

  0,1@

  nvt

  nvt

          

  e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

  monochlooranilinen (som)

  0,20*

   

  50

  0,20

   

  nvt

  nvt

  pentachlooraniline

  0,15*

    

  0,15

   

  nvt

  nvt

  dioxine (som TEQ)

  0,000055*

    

  0,000055

   

  nvt

  nvt

  chloornaftaleen (som)

  0,070*

   

  10

  10

   

  nvt

  nvt

          

  6. Bestrijdingsmiddelen

  a. organochloorbestrijdingsmiddelen

  chloordaan (som)

  0,0020

   

  4

  0,1

   

  nvt

  nvt

  DDT (som)

     

  1

   

  nvt

  nvt

  DDE (som)

     

  1,3

   

  nvt

  nvt

  DDD (som)

     

  34

   

  nvt

  nvt

  DDT/DDE/DDD (som)

  0,30~

  0,30$

  4

   

  0,02

  nvt

  nvt

  aldrin

  0,00080~

  0,0013

     

  nvt

  nvt

  dieldrin

  0,0080~

  0,0080$

     

  nvt

  nvt

  endrin

  0,0035~

  0,0035$

     

  nvt

  nvt

  isodrin

  0,0010* ~

      

  nvt

  nvt

  telodrin

  0,00050~

      

  nvt

  nvt

  drins (som)

  0,015

  0,015$

  4

  0,14

   

  nvt

  nvt

  endosulfansulfaat

       

  nvt

  nvt

  α-endosulfan

  0,00090

  0,0021

  4

  0,1

   

  nvt

  nvt

  α-HCH

  0,0010

  0,0012

   

  0,5

   

  nvt

  nvt

  β-HCH

  0,0020

  0,0065

   

  0,5

   

  nvt

  nvt

  γ-HCH (lindaan)

  0,0030

  0,003$

   

  0,5

   

  nvt

  nvt

  δ-HCH

       

  nvt

  nvt

  HCH-verbindingen (som)

  0,010~

  0,010$

  2

    

  nvt

  nvt

  heptachloor

  0,00070

  0,004

  4

  0,1

   

  nvt

  nvt

  heptachloorepoxide (som)

  0,0020

  0,004

  4

  0,1

   

  nvt

  nvt

  hexachloorbutadieen

  0,003*

  0,0075

     

  nvt

  nvt

  organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som waterbodem)

  0,40

      

  nvt

  nvt

          

  b. organofosforpesticiden

  azinfos-methyl

  0,0075*

    

  0,0075

   

  nvt

  nvt

          

  c. organotin bestrijdingsmiddelen

  organotin verbindingen (som)11

  0,15

   

  2,512

  2,512

   

  nvt

  nvt

  tributyltin (TBT)11

  0,065

  0,25

   

  0,065

  0,2513

  0,11514

  nvt

  nvt

          

  d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

  MCPA

  0,55*

   

  4

  0,55

   

  nvt

  nvt

          

  e. overige bestrijdingsmiddelen

  atrazine

  0,035*

   

  6

  0,5

   

  nvt

  nvt

  carbaryl

  0,15*

   

  5

  0,45

   

  nvt

  nvt

  carbofuran

  0,017*

   

  2

  0,017

   

  nvt

  nvt

  4-chloormethylfenolen (som)

  0,60*

    

  0,60

   

  nvt

  nvt

  organostikstof- en organofosforbestrijdingsmiddelen (som)

  0,090*

    

  0,5

   

  nvt

  nvt

          

  7. Overige stoffen

  asbest15

  100

  100

  100

  100

  nvt

  nvt

  cyclohexanon

  2,0*

   

  45

  150

   

  nvt

  nvt

  dimethyl ftalaat

     

  60

   

  nvt

  nvt

  diethyl ftalaat

     

  53

   

  nvt

  nvt

  di-isobutylftalaat

     

  17

   

  nvt

  nvt

  dibutyl ftalaat

     

  36

   

  nvt

  nvt

  butyl benzylftalaat

     

  48

   

  nvt

  nvt

  dihexyl ftalaat

     

  60

   

  nvt

  nvt

  di(2-ethylhexyl)ftalaat

     

  60

   

  nvt

  nvt

  ftalaten (som)

  0,25* ~

   

  60

    

  nvt

  nvt

  minerale olie16

  190

  1250

  5000

  500

  1250@

  nvt

  nvt

  pyridine

  0,15*

   

  0,5

  1

   

  nvt

  nvt

  tetrahydrofuran

  0,45

   

  2

  2

   

  nvt

  nvt

  tetrahydrothiofeen

  1,5*

   

  90

  8,8

   

  nvt

  nvt

  tribroommethaan (bromoform)

  0,20*

   

  75

  0,20

   

  nvt

  nvt

  ethyleenglycol

  5,0

    

  5,0

   

  nvt

  nvt

  diethyleenglycol

  8,0

    

  8,0

   

  nvt

  nvt

  acrylonitril

  0,1*

    

  0,1

   

  nvt

  nvt

  formaldehyde

  0,1*

    

  0,1

   

  nvt

  nvt

  isopropanol (2-propanol)

  0,75

    

  0,75

   

  nvt

  nvt

  methanol

  3,0

    

  3,0

   

  nvt

  nvt

  butanol (1-butanol)

  2,0*

    

  2,0

   

  nvt

  nvt

  butylacetaat

  2,0*

    

  2,0

   

  nvt

  nvt

  ethylacetaat

  2,0*

    

  2,0

   

  nvt

  nvt

  methyl-tert-butyl ether (MTBE)

  0,20*

    

  0,20

   

  nvt

  nvt

  methylethylketon

  2,0*

    

  2,0

   

  nvt

  nvt

  Opmerkingen:

  • 1) Voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden en het omgaan met rapportagegrenzen en aantoonbaarheidsgrenzen is bijlage G, onder IV, van toepassing.

  • 2) Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse A’ of in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse B’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, baggerspecie, bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam ingedeeld in de kwaliteitsklasse B. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse B’ geen waarde is vermeld, dient bij hoge meetwaarden rekening te worden gehouden met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve interventiewaarden, zoals opgenomen in het normen zoeksysteem www.helpdeskwater.nl/normen_zoeksysteem/normen.php.

  • 3) Voor dioxine wordt de som TEQ berekend als de som van de producten van de concentraties van dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s en de TEF overeenkomstig de volgende formule:

   Som TEQ

   =

   248017

   Waarin:

   TEQ

   =

   toxische equivalent (‘WHO-TEQ’)

   C

   =

   concentratie van dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s

   TEF

   =

   ToxiciteitsEquivalentieFactor

   De TEQ waarde drukt de toxiciteit van de aanwezige dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s uit in toxiciteit van referentiestof TCDD.

   De in te vullen TEF kan worden afgeleid van de volgende tabel:

   Stof

   TEF

   Gechlorineerde dibenzo-p-dioxines

    

   2,3,7,8-TCDD

   1

   1,2,3,7,8-PeCDD

   1

   1,2,3,6,7,8-HxCDD

   0,1

   1,2,3,7,8,9-HxCDD

   0,1

   1,2,3,4,7,8-HxCDD

   0,1

   1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

   0,01

   1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD

   0,0003

   Gechlorineerde dibenzofuranen

    

   2,3,7,8-TCDF

   0,1

   1,2,3,7,8-PeCDF

   0,03

   2,3,4,7,8-PeCDF

   0,3

   1,2,3,6,7,8-HxCDF

   0,1

   1,2,3,7,8,9-HxCDF

   0,1

   1,2,3,4,7,8-HxCDF

   0,1

   2,3,4,6,7,8-HxCDF

   0,1

   1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

   0,01

   1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

   0,01

   1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF

   0,0003

   PCBs

    

   PCB77

   0,0001

   PCB81

   0,0003

   PCB105

   0,00003

   PCB114

   0,00003

   PCB118

   0,00003

   PCB123

   0,00003

   PCB126

   0,1

   PCB156

   0,00003

   PCB157

   0,00003

   PCB167

   0,00003

   PCB169

   0,03

   PCB189

   0,00003

  Verklaring symbolen in tabel 2:

  1 Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

  2 De Maximale waarden verspreiden baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

  3 in een oppervlaktewaterlichaam wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

  4 Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout oppervlaktewaterlichaam wordt geen bodemtype correctie toegepast.

  5 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak water of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde.

  6 Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

  7 De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie.

  8 De interventiewaarden voor bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.

  9 De Interventiewaarde waterbodem is gelijk (gesteld) aan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid).

  10 De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de Achtergrondwaarden van de afzonderlijke isomeergroepen vermenigvuldigd met 0,7. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de afzonderlijke isomeergroepen niet worden overschreden.

  11 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 12.

  12 De eenheid voor de Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie, Interventiewaarde waterbodem en Maximale waarde kwaliteitsklasse B voor organotinverbindingen (som) is organotin in mg/kg ds.

  13 Normwaarde Tributyltin van 0,25 mg Sn/kg ds geldt verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta.

  14 Normwaarde Tributyltin van 0,115 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van baggerspecie in de Noordzee langs de Noordzeekust.

  15 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

  16 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.

  17 De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen.

  * Achtergrondwaarde is gebaseerd op de (intralaboratorium reproduceerbaarheid) bepalingsgrens, omdat onvoldoende metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

  ~ Deze normwaarden zijn alleen van toepassing bij de kwalificatie van baggerspecie voor de toepassing daarvan op bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Alle normwaarden zijn afgeleid van de P95 uit het project AW2000.

  @ Betreft normwaarde voor een niet prioritaire stof op grond van de KRW.

  $ Herverontreinigingsniveau (HVN) is lager dan Achtergrondwaarde, daarom is de Maximale waarde voor verspreiden in een oppervlaktewaterlichaam dat zoet water bevat/Maximale waarde kwaliteitsklasse A gelijk getrokken aan de Achtergrondwaarde.