Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2007, nr. Z/F-2817904, houdende vaststelling van de standaardpremie 2008 (Regeling vaststelling standaardpremie 2008)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op € 1.200.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink