Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers

Geldend van 21-12-2007 t/m heden

Besluit van 10 december 2007 tot wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2007 nr. UB/K/2007/39326;

Gelet op artikel 50, vijfde lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de datum, genoemd in artikel 50, eerste lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen wordt 1 januari 2009 in de plaats gesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de twintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin