Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Instellingsbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog

Wetstechnische informatie voor Artikel 6


Informatie geldend op 04-01-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

20-12-2007

t/m 17-10-2007

 

Nieuwe regeling

10-12-2007

Stcrt. 2007, 245

OHW-U-2816601

10-12-2007

Stcrt. 2007, 245