Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Instellingsbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog

Geldend op 04-01-2011


  • Artikel 10

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 oktober 2007.