Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2008[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2007, nr. WJZ/2007/49724 (2660), tot vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie 2008 ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

De opslag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kinderopvang wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op 0,34%.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma