Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2007, Nr. WJZ 7131590, houdende aanwijzing van het publicatieblad, bedoeld in de artikelen 35, derde lid, en 37, zevende lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 35, derde lid, en 37, zevende lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Kennisgeving van de besluiten bedoeld in de artikelen 35, eerste lid, en 37, eerste lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 geschiedt op de website van de kamers van koophandel.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk