Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

Geldend op 22-07-2009

[Regeling vervalt per 21-11-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013]


 • Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
 • Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

  Gelet op artikel 41 en artikel 68 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007,125);

  Besluit:

 • Artikel 1. Definities

  • Wgb: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125);

  • Aflevertermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog op de markt mogen worden gebracht;

  • Opgebruiktermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog in voorraad mogen worden gehouden en gebruikt mogen worden.

 • Artikel 2

  De toelatingsbesluiten van de in de bijlage I en II opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden ingetrokken omdat er met betrekking tot deze middelen aanwijzingen bestaan dat niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 28 of artikel 49 Wgb gestelde toelatingsvoorwaarden.

 • Artikel 3

  De intrekkingbesluiten van in bijlage III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden herroepen en daarvoor in de plaats worden de toelatingsbesluiten van de in deze bijlage genoemde gewasbeschermingsmiddelen en biociden ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. Een intrekkingbesluit betreffende een afgeleide of parallelle toelating op basis van de in de eerste volzin ingetrokken toelating wordt eveneens herroepen.

 • Artikel 4

  Voor de in de bijlage I, II, III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt een aflevertermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 12 maanden daarna.

 • Artikel 5

  Voor de in de bijlage I, II, III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt een opgebruiktermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking is getreden tot en met 18 maanden daarna.

 • Artikel 6

  Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een aanduiding ‘#’ is vermeld is in afwijking van artikel 4 geen aflevertermijn vastgesteld.

 • Artikel 7

  Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een aanduiding ‘#’ is vermeld is in afwijking van artikel 5 geen opgebruiktermijn vastgesteld.

 • Artikel 8

  Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een datum is vermeld is in afwijking van artikel 4 en artikel 6 een aflevertermijn vastgesteld tot uiterlijk de vermelde datum.

 • Artikel 9

  Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een datum is vermeld is in afwijking van artikel 5 en artikel 7 een opgebruiktermijn vastgesteld tot uiterlijk de vermelde datum.

 • Artikel 10

  Een op grond van artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide, met een werkzame stof die tussen 1 oktober 2007 en de datum waarop de Wgb in werking treedt, bij communautaire maatregel als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a van de Wgb is geplaatst op een bijlage van richtlijn 91/414/EEG of richtlijn 98/8/EG, wordt beoordeeld aan de hand van het HTB 0.2.

 • Artikel 11

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007.

 • Artikel 12

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

 • Dit besluit zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

  Wageningen, 30 november 2007
  Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, De

  voorzitter

  ,

  D.K.J. Tommel

 • Lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Vastgesteld door het Ctgb op 30 november 2007

  Legenda

  Naam middel: de naam het middel vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Toelatingsnummer: het unieke nummer dat bij de toelating aan een middel is gegeven en vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • Bijlage I. Gewasbeschermingsmiddel

  Naam middel

  Toelatingsnummer

  Geen termijn

  Opmerking

  Aaterra

  5368 N

  #

  risico volksgezondheid

  Acarstin

  11768 N (afgeleide van 11184 N)

  #

  risico toepasser

  Basamid

  12286 N (afgeleide van 4404 N)

   

  risico milieu

  Basamid Clean Start

  4404 N

   

  risico milieu

  Baythroid-vloeibaar

  11073 N

   

  risico milieu

  Bifenix

  9007 N

  #

  risico toepasser

  Brabant dimethoaat

  4914 N

   

  risico milieu

  Curater Vloeibaar

  7823 N

  13-12-2007

  risico milieu

  Pennstyl

  11184 N

  #

  risico toepasser

  Prelude 20 LF

  9540 N

   

  risico milieu

  Violin

  12152 N

   

  risico milieu

 • Bijlage II. Biocide

  Naam middel

  Toelatingsnummer

  Geen termijn

  Opmerking

  Asepta kresolzeep

  5195 N

  #

  risico mens

  Baygon-Mierenmiddel

  9241 N (afgeleide van 7764 N)

  22-08-2008

  risico milieu

  Baythion Mierenmiddel

  7764 N

  22-08-2008

  risico milieu

  Busan 881

  10445 N

  #

  risico milieu

  Chloorrubber Antifouling 2000

  10692 N

  #

  risico toepasser

  HGX ‘poeder tegen mieren’

  12278 N (afgeleide van 7764 N)

  22-08-2008

  risico milieu

  Interspeed Kopervrij

  12055 N (afgeleide van 10692 N)

  #

  risico toepasser

  Luxan Mierendood

  12297 N (afgeleide van 7764 N)

  22-08-2008

  risico milieu

  Mierenbestrijder

  12330 N (afgeleide van 7764 N)

  22-08-2008

  risico milieu

  POKON mieren STOP

  12296 N (afgeleide van 7764 N)

  22-08-2008

  risico milieu

  Quit Mierenpoeder

  12794 N (afgeleide van 7764 N)

  22-08-2008

  risico milieu

 • Bijlage III. Intrekking op verzoek, gewasbeschermingsmiddel en biocide en intrekking van de op basis van de ingetrokken toelatingen verleende parallelle en afgeleide toelatingen

  Naam middel

  Toelatingsnummer

  Gewasbeschermingsmiddel (G) of biocide (B)

  Intrekkingsbesluit

  Geen termijn

  AA MEELDAUW

  12171 N

  G

  28-09-2007

   

  AA ONKRUIDWEG SPRAY

  12154 N

  G

  03-08-2007

   

  AA SCHIMMEL-EX

  10708 N

  G

  28-09-2007

   

  AA STEKPOEDER

  10165 N

  G

  28-09-2007

   

  AA Vliegen & muggenweg spray

  12225 N

  B

  28-09-2007

   

  ACTRIL 200

  5441 N

  G

  03-08-2007

   

  AGRICHEM ETHEPHON

  10304 N

  G

  28-09-2007

   

  ALFACRON 50 WP

  11534 N

  B

  28-09-2007

   

  Algstripper

  12465 N

  G

  28-09-2007

   

  Aquafit

  12682 N

  B

  28-09-2007

   

  BACTAN

  12449 N

  B

  28-09-2007

   

  Baycor Schimmelmiddel

  8654 N

  G

  03-08-2007

   

  Brabant Captan 83

  4759 N

  G

  28-09-2007

   

  Bromide Plus

  12054 N

  B

  28-09-2007

   

  Caddy

  11071 N

  G

  03-08-2007

   

  Castrix Special (voor kleingebruik)

  11221 N

  B

  28-09-2007

   

  Emfri BIO 259

  12471 N

  B

  28-09-2007

   

  Emfri BIO 260

  12472 N

  B

  28-09-2007

   

  Emfri BIX 211

  12540 N

  B

  28-09-2007

   

  Emfri BIX 217

  12564 N

  B

  28-09-2007

   

  Empire 20

  11446 N

  B

  28-09-2007

   

  ETHUFAM SC

  12499 N

  G

  28-09-2007

   

  FENIC SC

  12498 N

  G

  28-09-2007

   

  Fenmedifam

  4187 N

  G

  03-08-2007

   

  Finito Veldmuiskorrels

  11443 N

  G

  03-08-2007

   

  FUSILADE

  12013 N

  G

  10-08-2007

   

  GETT

  11449 N

  B

  28-09-2007

   

  HGX ‘spray tegen mieren’,

  12307 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   

  HGX ‘spray tegen ongedierte’,

  12309 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   

  HGX ‘spray tegen vlooien’

  12310 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   

  Horizon vloeibaar

  12473 N

  G

  10-08-2007

   

  Lufragerm+

  12434 N

  B

  28-09-2007

   

  LUXAN DIMETHOAAT 40% VLOEIBAAR

  5122 N

  G

  28-09-2007

   

  Luxan Ongediertespray

  12416 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   

  Mand- en Omgevingspray

  11536 N

  B

  28-09-2007

   

  Maxforce faraomier-lokdoos

  11635 N

  B

  03-08-2007

   

  MS A.V.D.-90

  10616 N (afgeleide van 9805 N)

  B

  28-09-2007

   

  Ongediertespray

  12392 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   

  Pokon muizen STOP

  12577 N

  B

  28-09-2007

   

  Preventol P-1045

  10457 N

  B

  28-09-2007

   

  PULSAR Plus Briquettes

  12478 N

  B

  28-09-2007

   

  Rocima

  12445 N

  B

  01-10-2007

   

  Rovral WP

  11541 N

  G

  28-09-2007

   

  ROXAPEL MUGGENVERJAGER GEL

  12483 N

  B

  28-09-2007

   

  ROXAPEL MUGGENVERJAGER ROLLER,

  12482 N

  B

  28-09-2007

   

  ROXAPEL MUGGENVERJAGER SPRAY

  12481 N

  B

  28-09-2007

   

  Roxasect Spray

  12408 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   

  SAFETRAY Pallox

  12751 N

  B

  28-09-2007

   

  SNIP RB1

  9805 N

  B

  28-09-2007

   

  Sportak

  8581 N

  G

  28-09-2007

   

  Sportak Delta HF

  11278 N

  G

  28-09-2007

   

  Spray

  12451 N

  B

  28-09-2007

   

  Undeen-Stuif PR

  9995 N

  B

  03-08-2007

   

  Vapona Microtech Kruipende Insectenspray

  12396 N (afgeleide van 11449 N)

  B

  28-09-2007

   
 • Bijlage IV. Biocide, intrekking op verzoek, na eerste beoordeling

  Naam middel

  Toelatingsnummer

  Datum intrekkingsbesluit

  Geen termijn

  Opmerking

  Aadifec

  6513 N

  28-09-2007

  #

  risico milieu

  Acarosan Spray

  11952 N

  28-09-2007

  #

  risico toepasser

  Alabastine Badkamer en Keukenverf

  11637 N (afgeleide van 11636 N)

  01-10-2007

  #

  risico toepasser

  Baygon Mierenlokdoos

  8534 N

  28-09-2007

  22-08-2008

  risico milieu

  Baygon-Mierenmiddel

  9241 N (afgeleide van 7764 N)

  24-09-2007

  22-08-2008

  risico milieu

  Baygon poeder tegen kruipend ongedierte

  3797 N

  28-09-2007

  #

  risico volksgezondheid

  Boonstoppel Garantietex Schimmelwerend

  11636 N

  01-10-2007

  #

  risico toepasser

  Histor schimmelwerende verf

  11812 N (afgeleide van 11636 N)

  01-10-2007

  #

  risico toepasser

  INDEKO-W

  11716 N (afgeleide van 11636 N)

  28-09-2007

  #

  risico toepasser

  Roxasect Mierenlokdoos

  12368 N (afgeleide van 8534 N)

  28-09-2007

  22-08-2008

  risico milieu

  Roxasect poeder tegen kruipend ongedierte

  12274 N (afgeleide van 3797 N)

  28-09-2007

  #

  risico volksgezondheid

  Sigmatex BSW

  11785 N (afgeleide van 11636 N)

  01-10-2007

  #

  risico toepasser

 • Bijlage IV*. Gewasbeschermingsmiddel, intrekking op verzoek, na eerste beoordeling

  Naam middel

  Toelatingsnummer

  Intrekkings-

  besluit

  Geen termijn

  Opmerking

  Luxan Ethufam Vloeibaar

  10523 N

  28-09-2007

   

  risico milieu

  Luxan fenmedifam vloeibaar

  9389 N

  01-10-2007

   

  risico milieu

  Thiram stuifpoeder

  7451 N

  28-09-2007

  #

  risico toepasser

  Topsin M Spuitpoeder

  6477 N

  28-09-2007

  #

  risico milieu en toepasser