Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)

Geldend op 06-05-2012


 • Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Buitenlandse Zaken,

  Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

  De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 oktober 2007, aca-2007.04045/3);

  Besluiten:

 • Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

  Den Haag, 1 november 2007
  De

  Minister

  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  namens deze:
  de

  algemene rijksarchivaris

  ,

  M.W. van Boven

  De

  Minister

  van Buitenlandse Zaken,
  namens deze:
  de

  project directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

  ,

  A. van der Kooij