Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit wijziging uurvergoeding geestelijk verzorgers niet klassieke denominaties[Regeling vervallen per 01-04-2008.]

Geldend van 15-11-2007 t/m 31-03-2008

Besluit wijziging uurvergoeding voor geestelijk verzorgers niet klassieke denominaties

De Minister van Justitie,

Overwegende dat bij besluit van 20 juli 2006, nr. 5433238/06/DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen, de uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties werden vastgesteld;

Dat gelet op het inmiddels gestegen loon- en prijspeil de desbetreffende bedragen dienen te worden aangepast;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers niet-klassieke denominaties;

Besluit:

Enig artikel [Vervallen per 01-04-2008]

  • 2 de uurvergoeding voor de geestelijk verzorgers van de niet-klassieke denominaties bedraagt voor:

    • MBO-opgeleiden (schaal 9.4): € 28.18

    • HBO-opgeleiden (schaal 11.3): € 34,28

    • WO-opgeleiden (schaal 12.5): € 41,25

  • 3 Dit besluit treedt met ingang van 15 november 2007 in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 15 november 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

,

G.J.M. Wouters