Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2009.]

Geldend van 01-12-2007 t/m heden

Beschikking van de Minister van Justitie van 15 oktober 2007, nr. 5509595/07/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2008 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit :

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2008 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,2.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 oktober 2007

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin