Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft

Geldend van 28-10-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5:81, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Vrijstellingsregeling Wft.]

Artikel II

Op een openbaar bod waarop artikel 32 van het Besluit openbare biedingen Wft van toepassing is, blijft artikel 4 van de Tijdelijke vrijstellingsregeling overnamebiedingen van kracht tot en met het in het eerstgenoemde artikel bedoelde tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Financiën,

W.J. Bos