Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008

Geldend op 10-11-2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010]


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 22. De voorlopige herberekening van het normatieve bedrag 2008 en de voorlopige herberekening en voorlopige vaststelling van de bijdrage 2008 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010]

  • 1.Het college herberekent het normatieve bedrag 2008 voorlopig als de som van het voorlopige herberekende deelbedrag 2008 variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2008 na toepassing van artikel 3.9, twaalfde lid van de Regeling zorgverzekering, het voorlopige herberekende deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2008, het voorlopig herberekende deelbedrag geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2008 en het voorlopig herberekende deelbedrag kosten van overige prestaties 2008.

  • 2.Het college bepaalt de opbrengst van de nominale rekenpremie per zorgverzekeraar door de verzekerden van 18 jaar en ouder 2008 per zorgverzekeraar te vermenigvuldigen met de nominale rekenpremie 2008.

  • 3.Het college vermindert het resultaat van het tweede lid met het bedrag dat de zorgverzekeraar verantwoordt in zijn jaarverslag als gederfde inkomsten voor verzekerden van 18 jaar en ouder waarvoor als gevolg van de toepasselijkheid van artikel 24 Zorgverzekeringswet geen nominale premies worden ontvangen.

  • 4.Het college herberekent voorlopig de aanvulling op de bijdrage voor de uitkering in verband met uitvoeringskosten van verzekerden jonger dan 18 jaar door het aantal verzekerden jonger dan 18 jaar in 2008 te vermenigvuldigen met 50 euro.

  • 5.Het college herberekent de bijdrage 2008 voorlopig door de som van het herberekende normatieve bedrag 2008 bedoeld in het eerste lid en de aanvulling voor uitvoeringskosten van verzekerden jonger dan 18 jaar bedoeld in het vierde lid te verminderen met de voorlopig herberekende normatieve eigen risico opbrengst bedoeld in artikel 21 en de opbrengst van de nominale rekenpremie, bedoeld in het derde lid.

  • 6.Het college stelt de bijdrage 2008 voorlopig vast ter hoogte van de in het vorige lid berekende bijdrage.